Úvod > Co chcete dělat? > Naučná stezka Zásmucká Bažantnice
Příroda

Naučná stezka Zásmucká Bažantnice

Naučná stezka Zásmucká Bažantnice vás provede okružní trasou po bažantnici. Na pěti zastaveních s herními prvky se dozvíte informace o dvou starých dubech, které zde rostou a o dalších zajímavostech zdejší obory.
Naučná stezka Zásmucká Bažantnice v blízkosti Kolína seznamuje hravou formou turisty s přírodou, a proto je skvělým cílem výletů pro rodiny s dětmi. Klikatí se stejnojmennou oborou u obce Zásmuky a kromě příjemné procházky nabízí spoustu nových informací i herních prvků.

Trasa je značena směrovkami s jelenem Jankem, který se stane průvodcem návštěvníků stezky. Ti se zde seznámí s historií obory a s chovem trofejních bílých jelenů v minulosti. Stezka představuje zvířata i rostliny, které tu lze pozorovat i dnes. Na jaře zde uvidíte orseje, sasanky, dymnivky, křivatce a prvosenky. Ze zvířat tu na kůře stromů lze spatřit brouka páchníka hnědého, v korunách starých dubů zas netopýry, veverky a řadu doupných ptáků. Děti určitě nadchnou herní a interaktivní prvky. Malí návštěvníci tu mohou porovnat délku svého skoku se zvířaty v připraveném doskočišti, za pomoci otáčivých cedulek si vyzkouší znalost ptáků, pomocí hlavolamu pochopí potravní řetězec v přírodě a pohrají si s maketou brouka.

V zásmucké Bažantnici se od 17. století do roku 1945 chovala jelení a dančí zvěř. Bažantnice mívala svou centrální louku, kde se rádi pásli jeleni. Celkem se zde chovalo 25 kusů jelení a dančí zvěře, kterou v době německé vnucené správy v letech 1942 – 1945 němečtí okupanti vystříleli. Po znárodnění roku 1948 přešla Bažantnice do majetku města, jehož fotbalový klub zde zbudoval hřiště s příslušenstvím. V roce 1992, kdy byl v restituci vrácen majetek rodině Šternbergů, ponechala majitelka Bažantnici i s hřištěm městu výměnou za jiné pozemky.

Z dob chovu spárkaté zvěře se zde dochoval Jelení tunel, z bezpečné cesty nad ním se můžete podívat na protékající potok nebo si poblíž odpočinout na příjemném posezení. Na stezce potkáte i nejstarší a největší dub v oboře, který dostal jméno Leopold. Jeho stáří je přibližně 400 let a obvod kmene je 602 cm. Stezku v roce 2014 vybudovala Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zásmuky.

 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách

Zásmuky, Středočeský kraj
Zámek Zásmuky

Zámek Zásmuky

Zásmuky, Středočeský kraj
Zámecký park a obora Zásmuky

Zámecký park a obora Zásmuky

Zásmuky, Středočeský kraj
Františkánský klášter Zásmuky

Františkánský klášter Zásmuky

Zásmuky, Středočeský kraj