Úvod > Co chcete dělat? > Naučná stezka Sudslavický okruh
Příroda

Naučná stezka Sudslavický okruh

Sudslavická naučná stezka prochází přírodní rezervací Opolenec. Její trasa vede po úbočí stejnojmenného kopce (649 m) nad osadou Sudslavice. Mezi zajímavosti na trase patří Sudslavická lípa, Sudslavická jeskyně či Mrazové sruby.
Stezka seznamuje s bohatou květenou a zvířenou na území tvořeném krystalickými vápenci. Krom toho upozorňuje i na některé významné geologické a geomorfologické jevy.

Na 4 km dlouhé okružní trase je umístěno 26 tabulek s upozorněním na významné rostlinné druhy, popsány jsou i významné geomorfologické jevy.

Sudslavická lípa je památný, přes 600 let starý strom s obvodem kmene přes 12 metrů.
Sudslavická jeskyně je naleziště kosterních pozůstatků zvířat z poslední doby ledové.
Mrazové sruby jsou skalní výchozy na trase stezky vytvarované do bizarních tvarů.
 
Zobrazit více