Úvod > Co chcete dělat? > Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí
Příroda

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí

Naučná stezka vás provede krajinou našich předků, která se rozkládá na cestě mezi dávnými sídly Přemyslovců na Levém Hradci a Pražském hradě. Tato oblast není proslulá jen historií lidského rodu, ale je bohatá krásnou přírodou.
Naučná stezka prochází dvěma chráněnými územími za severním okrajem Prahy, a to rezervacemi Roztocký háj – Tiché údolí, a Údolí Únětického potoka.  Trasa začíná na suchdolské vyhlídce na vltavské údolí, na níž se odbočuje z ul. Na Rybářce (odbočka žluté turistické značky). Dále pokračuje po žluté turistické značce přes Roztocký háj až do Roztok, odtud po modré turistické značce kolem Maxmiliánky údolím Únětického potoka až k Únětickému rybníku a dále opět po žluté turistické značce až do Starého Suchdola.

Po 7,5 km dlouhé trase je rozmístěno 13 informačních zastavení. Ty vás seznamí s místní přírodou (biologie, geologie) i historií (archeologie, paleontologie).

K naučné stezce se dostanete městskou hromadnou dopravou – od metra A, stanice Dejvická, autobusy č. 107 a 147 do zastávky Kamýcká, odtud je první tabule naučné stezky vzdálena cca 800 m – půjdete Suchdolskou ulicí a ulicí na Rybářce po žluté turistické značce. Od poslední zastávky naučné stezky můžete pokračovat dále po žluté značce ke konečné autobusu č. 147 (zastávka Výhledy) nebo můžete projít ulicemi Pod rybníčkem a Suchdolskou na konečnou zastávku autobusu č. 107 (zastávka Suchdol). Obě linky vás dovezou zpět k metru.