Úvod > Co chcete dělat? > Naučná stezka Rašeliniště U jezera
Příroda

Naučná stezka Rašeliniště U jezera

Vydejte se na stezku do nitra Krušnohorských rašelinišť, která začala vznikat před 15 tisíci lety v době ledové. Rašeliniště v Krušných horách jsou jednou z nejpostiženějších lokalit na našem území.
Rašeliniště prožila v minulosti skutečně krušné časy – vlivem průmyslu a následných kyselých dešťů, či opakovanou snahou o jejich odvodnění a nešetrnou výsadbou nepůvodních stromů. Místní příroda má však naštěstí svou paměť a díky zapsání do seznamu významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy se může zas navrátit do své původní podoby.

Rašeliniště U Jezera je významnou lokalitou výskytu kriticky či silně ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. klikvy bahenní nebo tetřívka obecného, čolka horského, ještěrky živorodé či slepýše křehkého.

Lokalita představuje část původně velmi rozsáhlého rašeliniště na svazích hory Pramenáč. Na celém území se nachází bohaté porosty různých druhů borovic a velmi cennou plochu s původní břízou pýřitou. Součástí lokality je i malé zazemněné jezírko.

Rašeliniště nejsou však zajímavá jen pro odborníky, nýbrž jsou turisticky velmi atraktivní a zatím ne zcela doceněnou destinací Krušných hor. Napříč rašeliništi byla vybudována 14 km dlouhá naučná stezka, která začíná na Cínovci a na devíti zastaveních vás poučí o historii kraje, působení člověka v regionu, místní fauně a floře, geologii a hydrologii, a také o samotné revitalizaci.

K rašeliništi vede horská silnice z Cínovce na Nové město. V místě, kde silnice prudce klesá, odbočuje k jihovýchodu lesní cesta mezi vrcholy Pramenáč a u Cínovce.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021

Ubytování a restaurace v okolí

Horský hotel Komáří vížka s rozhlednou

Horský hotel Komáří vížka s rozhlednou

Krupka, Severozápadní Čechy
Růžový hrádek Krupka

Růžový hrádek Krupka

Krupka, Severozápadní Čechy
Restaurace Zahrada Teplice

Restaurace Zahrada Teplice

Teplice, Severozápadní Čechy