Úvod > Co chcete dělat? > Naučná stezka Česká silnice v Českém Švýcarsku s domkem z Pyšné princezny
Příroda

Naučná stezka Česká silnice v Českém Švýcarsku s domkem z Pyšné princezny

Naučná stezka s jedenácti zastaveními vede od Vysoké Lípy do Zadních Jetřichovic. Turistům přiblíží stopy zanechané našimi předky za několik tisíciletí – pravěká sídliště, pracoviště lesních řemeslníků, zaniklou osadu Zadní Jetřichovice i památku na natáčení pohádky Pyšná princezna.
Naučná stezka Česká silnice, která vede zhruba šest kilometrů od skalního hradu Šaunštejn až k zaniklé osadě u hranic s Německem, vás seznámí se stejnojmennou silnicí, která byla po staletí významnou obchodní stezkou mezi Čechami a Saskem. Zajímavostí je, že původně vznikla na migrační trase zvěře, později byla rozšířena a využívána jako obchodní stezka. Z bohaté historie této cesty uveďme fakt, že byla například místem vpádu vojsk z Pruska do Čech.

Informační tabule, které se na trase objeví, vám o historii této cesty povypráví, a to od střední doby kamenné přes středověk až po zánik osady Zadní Jetřichovice. Na místě, kde tato osada až do konce druhé světové války stála, najdete cedule u jednotlivých „domů“ i s poznámkou, co v nich dříve bývalo.

Na stezce nedaleko Vysoké Lípy potěší turisty Uhlířova chaloupka z pohádky Pyšná princezna, která se v těchto místech a také na Dolském mlýně natáčela v letech 1951-1952. Na trase mimo informačních panelů objevíte i pěkné sochy různých témat – setkáte se se soby, kteří zde měli migrační trasu v době kamenné, připomínkou dávné minulosti bude i pračlověk ze stejného období. Ze zvířecích soch potkáte také divoká prasata, bobry anebo dva medvědy, kteří také byli u natáčení Pyšné princezny. Časy nedávno minulé zosobní ruský voják.