Úvod > Co chcete dělat? > Národopisné muzeum Slánska v Třebízi
Národopisné muzeum Slánska v Třebízi
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi

Na návsi malé zemědělské vesnice Třebíz leží Národopisné muzeum Slánska, které tvoří soubor statků a chalup, včetně rodného domku spisovatele Václava Beneše Třebízského. Muzeum bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1975 jako součást Vlastivědného muzea ve Slaném.
Charakteristická česká náves malé zemědělské obce Třebíz zůstala neporušena díky tomu, že lipská silnice budovaná v polovině 18. století a nyní silnice 1/7 byly řešeny mimo střed obce. Tím zůstala zachována její původní sídelní situace. Uprostřed třebízské návsi se zachoval rybníček s brodištěm. V jeho sousedství stojí jednoduchá barokní stavba kostelíka sv. Martina z roku 1754 s pozdně barokním oltářem s obrazem Nanebevzetí sv. Martina. Poblíž kostela na návsi je v rozsoše malá zvonička se zvonkem s datací 1932. Na návsi také najdeme výklenkovou barokní kapličku Nejsvětější Trojice z 18. století. Součástí této kapličky je kašna, kam přitéká voda z "třebízské studánky", známé z pověsti Královka, jak ji ve svém díle zaznamenal Václav Beneš Třebízský.
 

Způsob života i bydlení na vsi

Národopisné muzeum v Třebízi ve vybraných interiérech názorně dokládá způsob bydlení i života vesnické rodiny. Kromě zemědělství a lidové architektury dokumentuje muzeum vesnická řemesla a obchod.

Prohlédnout si můžete exteriéry i interiéry několika budov jako např. Cífkova statku s černou kuchyní. Původní obytný a hospodářský areál s převážně barokními a klasicistními prvky situovaný na historické návsi s rybníkem je jednou z nejcennějších stavebních památek svého druhu v rámci celého Středočeského kraje.

Dále pak můžete zhlédnout Šubrtův statek, malý vesnický obchůdek, kde je vystaveno vše, co se v krámku na vesnici prodávalo (nádobí, nitě, knoflíky, cylindry, košťata, školní potřeby, petrolej aj.), ševcovnu či výměnkářskou chalupu.
 

Chalupa Václava Beneše Třebízského

V chalupě č. p. 19 se v roce 1849 v rodině krejčího Václava Beneše, narodil syn Václav, pozdější spisovatel a kněz Václav Beneš Třebízský. Dům je jedním ze tří řemeslnických domků zachovaný v původní zástavbě návsi. Jsou zde vystaveny památky na spisovatele včetně jeho díla. O založení Památníku V. B. Třebízského se zasloužil v roce 1904 Jindřich Šimon Baar, který byl v té době farářem v sousedních Klobukách.
 

Svatební obřady v Cífkově statku

Národopisné muzeum Třebíz nabízí pronájem prostor v malebném prostředí rozlehlé venkovské lidové usedlosti (tzv. Cífkův statek) založené na konci 16. století. Obřady je možné pořádat přímo na prostorném travnatém dvoře nebo uvnitř v tzv. šenkovně v obytné části Cífkova statku. Kapacita dvora až 500 osob.

Poplatek za pronájem statku k svatebnímu obřadu je 3 000 Kč. Na návsi je možné využít také služeb blízkého Hotelu Pod Sluncem s restaurací a palírnou.
 

Svatební obřady v kapli zasnoubení Panny Marie

Možné je uspořádat svatbu i v historické kapli, a to zejména pro svatební obřad snoubenců, kteří hledají příjemnou atmosféru ve starobylém prostředí. Kaple je součástí barokní budovy bývalé piaristické koleje, kterou založil Bernard Ignác hrabě z Martinic v roce 1658. Kaple je bohatě vyzdobena cennými malbami a sochami. Využívána je pro civilní i církevní svatební obřady.

Poplatek za pronájem kaple k svatebním obřadům je v letním období (15. 5.—15. 9.) 2 500 Kč a v zimním období, kdy se kaple pro tento účel vytápí (16. 9.—14. 5.) 3 500 Kč. Pro hudební doprovod k svatebnímu obřadu lze využít funkční varhany nebo klavír. Součástí kaple je i sakristie (zázemí za oltářem). V budově je WC. Pro fotografování lze využít i další prostory muzea včetně atriového dvora.

Ubytování a restaurace v okolí

Královický dvůr

Královický dvůr

Slaný, Středočeský kraj
Rodinný pivovar Zichovec

Rodinný pivovar Zichovec

Zichovec, Středočeský kraj
Restaurace Továrna Slaný

Restaurace Továrna Slaný

Slaný, Středočeský kraj