Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Žákova hora
Příroda

Národní přírodní rezervace Žákova hora

Národní přírodní rezervace Žákova hora (810 m) ochraňuje zachovalý prales, les ponechaný přirozenému vývoji, chráněný už od roku 1933. Převažují v něm buky lesní, doplněné javory a smrky. Okolo prochází červená turistická značka.
Na rozloze necelých čtyřiceti hektarů nedaleko druhého nejvyššího vrcholu Vysočiny Devět skal se nachází národní přírodní rezervace Žákova Hora.

Do skoro nedotčeného odlehlého pralesního hvozdu zasáhla dříve těžba dřeva k výrobě dřevěného uhlí pro potřeby sklářských hutí. Potom však docházelo opět k přirozené obnově lesa. Na vrcholu Žákovy hory byl v roce 1946 zřízen jeden z bodů základní trigonometrické sítě ČR. Pro návštěvníky tady byla vybudována naučná stezka ochrany přírody Žákova hora-Tisůvka.

Bukové lesy jsou promíchány s javory klenem a mléčem, smrkem ztepilým, ojediněle zde roste olše lepkavá nebo jilm horský. Rozšířeny tam jsou lišejníky a mechorosty. Zjara se v podrostu rozkládají koberce bylin, jako svízel vonný a jedovaté vraní oko čtyřlisté. Ve vyšších polohách se vyskytuje ptačinec dlouholistý, ve vlhčích částech kromě kapradin čarovník alpský nebo rozrazil horský.

V pralesovitých jedlo-bukových lesích žije několik druhů mravenců, střevlíků a řady dalších bezobratlých. Území obývají čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý nebo ještěrka živorodá, dále hraboš mokřadní, netopýr stromový. Les je také domovem jelení zvěře. V lesním porostu hnízdí mj. datel černý, strakapoud velký, holub doupňák, sýc rousný, puštík obecný, lejsek černohlavý, ořešník kropenatý i čáp černý. Žákova hora je nejvýznamnějším hnízdištěm ze dvou lokalit v CHKO vzácného lejska malého.
 

Naučná stezka Okolo Žákovy hory

Okolo Žákovy hory vede stejnojmenná naučná stezka. Na její trase jsou dvě prameniště a lesní studánka. Stříbrná studánka je jedním z pramenů řeky Svratky. Voda ze Stříbrné studánky teče do Břímovky, která je přítokem Svratky z pravé strany. U zpevněné lesní cesty pod NPR Žákova hora pramení bezejmenný potok. Hned u červené turistické trasy vedoucí nahoru na vrchol Žákova hora pramení potůček. Okružní naučná stezka se věnuje pralesu na Žákově hoře, zdejším živočichům, rostlinám, houbám. Má deset zastavení.
Vrch Křivý Javor na Vysočině

Vrch Křivý Javor na Vysočině

Fryšava pod Žákovou horou, Kraj Vysočina
Vrchol Tisůvka

Vrchol Tisůvka

Cikháj, Kraj Vysočina
Přírodní památka Lisovská skála

Přírodní památka Lisovská skála

Sněžné, Kraj Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace a penzion Tisůvka

Restaurace a penzion Tisůvka

Cikháj, Kraj Vysočina
Ubytování Žďárské vrchy

Ubytování Žďárské vrchy

Světnov, Kraj Vysočina
Chalupa pod Smrkem ve Fryšavě pod Žákovou horou

Chalupa pod Smrkem ve Fryšavě pod Žákovou horou

Fryšava pod Žákovou horou, Kraj Vysočina
Penzion Vysočina Škrdlovice

Penzion Vysočina Škrdlovice

Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina