Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Vrapač
Příroda

Národní přírodní rezervace Vrapač

Komplex přirozeného ekosystému lužního lesa. Ochrana se týká systému periodicky zaplavovaných ramen, který je ve střední Evropě již ojedinělým jevem. V tůních žije několik vzácných druhů vodních živočichů. Do rezervace vás zavede naučná stezka Nové Zámky.
Území je odvodňováno řekou Moravou, která v krátkém úseku nad rezervací není vodohospodářsky upravena. Morava je páteřní řekou CHKO Litovelské Pomoraví. V NPR na hlavní tok navazuje systém periodicky průtočných ramen zaplavovaných při jarních povodních

Přirozenou vegetací jsou lužní lesy. Převládá dub letní, jasan ztepilý, dále je zastoupena lípa srdčitá, javor klen, javor babyka. 

Bylo prokázáno hnízdění 34 druhů ptáků, ze vzácnějších mj. strakapoud prostřední, datel černý, lejsek šedý. Na řece Moravě pravidelně přebývá např. ledňáček říční a pisík obecný. Byl zaznamenán výskyt netopýra vodního, n. rezavého a n. večerního. 

 

Ubytování a restaurace v okolí

Resort Sobáčov

Resort Sobáčov

Mladeč, Olomoucký kraj
Automat na rajčata v Haňovicích

Automat na rajčata v Haňovicích

Haňovice, Olomoucký kraj
Tvarůžková cukrárna v Lošticích

Tvarůžková cukrárna v Lošticích

Loštice, Olomoucký kraj