Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště
Příroda

Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště

Na plochém rozvodí s rozvětvením vod do řek Sázavy a Doubravy asi kilometr od obce Radostín vzniklo rašeliniště s výměrou cca 35 hektarů s hloubkou rašelinných vrstev až 3,26 m.
Území je součástí druhého největšího rašelinného ložiska Březina, s odhadovanou kubaturou přes 2 mil. m3 rašeliny na ploše 107 hektarů.

Až do I. světové války se zde těžila rašelina tzv. borkováním, dnes je významným objektem vědeckého výzkumu.

Na hlubokých rašelinách roste převážně borovice lesní a její kříženci s borovicí blatkou, smrk ztepilý a bříza pýřitá. V podrostu se mezi vřesem obecným a keříčky borůvky černé a brusinky obecné bělají trsy suchopýru pochvatého. Načervenalé koberce rosnatky okrouhlolisté jsou doplněny například kyhankou sivolistou nebo zábělníkem bahenním.

Bylo zde zjištěno přes 350 druhů motýlů, např. modrásek stříbroskvrnný nebo okáč stříbrooký. Nachází se zde vzácná píďalka prameništní, dosud jen na čtyřech místech Moravy je zde potvrzený výskyt vážky čárkované.

Hojní jsou obojživelníci, zejména ropucha obecná, běžnými druhy plazů jsou ještěrka živorodá a slepýš křehký. Hnízdí zde mj. datel černý, puštík obecný, bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý, pěvuška modrá a ťuhýk obecný.
Naučná stezka Dářská rašeliniště

Naučná stezka Dářská rašeliniště

Vojnův Městec, Kraj Vysočina
Josefína – socha Michala Olšiaka

Josefína – socha Michala Olšiaka

Krucemburk, Kraj Vysočina
 Vojnoměstecký vodopád

Vojnoměstecký vodopád

Vojnův Městec, Kraj Vysočina
Rybník Velké Dářko

Rybník Velké Dářko

Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí

Chata Velké Dářko

Chata Velké Dářko

Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
Apartmán U Skláře

Apartmán U Skláře

Karlov, Kraj Vysočina
Chata U Meškadla na Vysočině

Chata U Meškadla na Vysočině

Vojnův Městec, Kraj Vysočina
Penzion Vysočina Škrdlovice

Penzion Vysočina Škrdlovice

Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina