Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska na Pálavě
Příroda

Národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska na Pálavě

Rezervace o rozloze 380,76 ha zaujímá severní část Pavlovských vrchů s vrcholy Děvín (554,4 m n. m.) a Kotel (483 m n. m.) mezi Pavlovem, Dolními Věstonicemi, Horními Věstonicemi, Pernou a Klentnicí. Řije zde řada vzácných rostlin a živočichů.
Předmětem ochrany jsou skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy na vápencovém podkladu s mimořádně bohatou flórou a faunou – na Děvíně se projevuje inverze vegetačních stupňů; je to také významná geologická lokalita. Rezervace zahrnuje nejvýznačnější bradla Pavlovských vrchů, navzájem oddělená sníženina Soutěska sleduje tektonickou linii.

Soutěska je zajímavým místem – jedná se o hlubokou skalní rokli, oddělující bradlo Děvína od nižšího Kotle. Na severních skalních stěnách lze vidět výrazné tektonické ohlazy, dále oválné prohlubně (tzv. Jüttnerovy jámy) a několik drobných jeskyněk. Při úpatí skal pak sutě s četnými paleontologickými nálezy. Pod sedlem se nachází pramen pitné vody, podél potůčku jsou habrové porosty s áronem východním a dymnivkou dutou. V horní části Soutěsky se rozkládá Kaštanový háj a travnaté plochy s hlaváčkem jarním a řadou dalších stepních rostlin.

Květena je druhově bohatá na celém území NPR, celkově byste zde našli 630 druhů a poddruhů cévnatých rostlin, z toho 50 zvláště chráněných. Na svahu pod zříceninou hradu Děvičky se nachází jediné naleziště macešky nejmenší a písečnice velkokvěté v České republice. Temeno jižního vrcholu Kotle hostí početně nejsilnější moravskou populaci kosatce písečného.

Děvín představuje jednu z nejvýznamnějších zoologických lokalit České republiky. Skalní stepi, lesostep, lesy i skalní stěny hostí stovky druhů bezobratlých i obratlovců – střevlíka, saranče modrokřídlé nebo kobylku ságu. Trvale zde hnízdí dudek chocholatý, lejsek bělokrký, soutěska a lom na Kotli jsou jediným místem pravidelnějšího zimního výskytu zedníčka skalního v českých zemích.

Rezervací vede naučná stezka NS Děvín. Hlavní turistický rozcestník je u pramene, kde se nachází také přístřešek s lavičkami. Tudy prochází i pálavská magistrála (červená značka). Horním okrajem Soutěsky pak prochází modrá značka, která obtáčí vrch Kotel a vede na okraj Klentnice a celou Soutěskou vede zelená značka končící v Horních Věstonicích.

Ubytování a restaurace v okolí

Fara sv. Rozálie v Horních Věstonicích

Fara sv. Rozálie v Horních Věstonicích

Horní Věstonice, Jihomoravský kraj
Vinařství Červinka – vinohrady pod Pálavou

Vinařství Červinka – vinohrady pod Pálavou

Horní Věstonice, Jihomoravský kraj
Vinařství Reisten

Vinařství Reisten

Pavlov, Jihomoravský kraj