Úvod > Co chcete dělat? > Kultura > Muzeum Volyňských Čechů Podbořany – Hlasy Čechů z Volyně
Kultura

Muzeum Volyňských Čechů Podbořany – Hlasy Čechů z Volyně

Barokní budova bývalé radnice č.p. 1 z roku 1751 s mansardovou střechou a věžičkou skrývá muzeum, v němž nahlédnete do historie a osudu Volyňských Čechů nebo se seznámíte se s regionální pravěkou a středověkou historií. Expozice Hlasy Čechů z Volyně tvoří dominantní téma.
V březnu 2023 se v Muzeu Podbořany otevřela unikátní expozice nazvaná Hlasy Čechů z Volyně. Ta vám zprostředkuje jedinečné osudy komunity volyňských Čechů od jejich odchodu z Rakouska-Uherska do tehdejší Ruské říše až k návratům do Československa a současným událostem. Vznikla ve spolupráci města Podbořany s Národním muzeem, Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel a projektem Místa zblízka.

Nová expozice se otevřela ve zcela nových, větších prostorách. Návštěvníci tu mají příležitost prohlédnout si desítky unikátních a dosud veřejně neprezentovaných předmětů ze sbírek Národního muzea. Mezi takové se řadí zemědělské nástroje, vybavení z volyňských domácností či poháry ze závodů českých sokolských jednot na Volyni. Další exponáty návštěvníkům přiblíží témata náboženství, politických změn či období 1. a 2. světové války. Zkušenosti Čechů ze vzdáleného prostředí jsou zprostředkované také formou průvodních textů a map, mnoha fotografií či vzpomínek pamětníků.
 

Z historie volyňských Čechů

Do Volyňské gubernie se od 60. let 19. století (1868–1880) vydávali hromadně lidé z českých zemí (z Rakouska-Uherska) za levnou půdou (v carském Rusku). Územě i národnostně byla tato oblast k velmi nesatbilní. Roku 1921 připadla západní Volyň Polsku, s tím však byly spojeny počínající národnostní spory. Jako kolonisté si Češi na Volyni budovali svůj prosperující svět a přes časté politické změny se snažili zachovávat si přitom český charakter. Česká enkláva čítající asi 20 tisíc lidí oblast průmyslově pozvedla. Po vypuknutí druhé světové války, v září 1939 byla i západní část Volyně obsazena sovětskou správou. Po napadení SSSR hitlerovským Německem v roce 1941 byla na západní Ukrajině nastolena správa Říšského komisariátu v Rovně (dnes Rivne). S ukončením války byla Volyň připojena k Sovětskému svazu. Ke konci 20. století, v roce 1991 se Volyň stala součástí nezávislé Ukrajiny.

Ve druhé světové válce tvořili značnou část československého armádního sboru, což přispělo k možnosti hromadného návratu desetitisíců lidí do historické vlasti. V největší míře reemigrovali do podbořanského či žateckého regionu. Volyň je nyní součástí Ukrajiny a rovněž poslední dobou z ní mnoho lidí s českými kořeny uprchlo před současnou válkou do České republiky.

Expozice Hlasy Čechů z Volyně, kterou připravilo Národní muzeum, je ojedinělou prezentací stále živého a mnohdy opomíjeného tématu naší historie, kterou ze svého rozpočtu financovalo město Podbořany. Provoz muzea zajišťuje místní infocentrum, které sídlí v budově muzea na adrese Dukelská 1.
 

Masakr v Českém Malíně i Volkově, a návrat do vlasti

Nejtemnější kapitolou života Čechů na Volyni byla léta stalinských represí koncem 30. let a vzápětí i druhá světová válka. Největší tragickou událostí v regionu byl dne 13. července 1943 masakr v obci Český Malín. Ozbrojenci UPA (ukrajinských nacionalistů) tehdy povraždili 370 obyvatel vsi, z toho 161 žen a 105 dětí (většinu Čechů zaživa upálili ve stodolách). Zachránilo se jen několik desítek malínských Čechů, většina protože byli vybráni k dopravě potravin, nábytku a dobytka do německých vojenských skladů. Dalších několik uniklo díky tomu, že byli ten den zrovna na nákupech ve městě. K vyvraždění vesnice přitom neexistoval žádný důvod. Češi, velmi schopní zemědělci plnili vzorně všechny předepsané dodávky pro německé okupační orgány a vesnice se nepodílela ani na polském, ani na ukrajinském protiněmeckém odboji.

Kolem Českého Malína, se však, stejně jako na celé Volyni, bojovalo. A to především mezi Poláky a Ukrajinci. Ukrajinská povstalecká armáda (UPA), známá v Česku spíše pod nepřesným názvem "banderovci", začala v létě 1943 útočit na polské vesnice ve Volyni a připravovat celou oblast k tomu, aby se stala "etnicky čistou" součástí Ukrajiny. Zmiňme ale také rusky mluvící vojáky německého wehrmachtu, Vlasovce, kteří byli vysláni na trestní výpravu k vykonání hromadných poprav do další české vesnice Český Volkov.

V době Volyňského masakru v oblasti Volyně vládla anarchie a v obcích s obyvateli české národnosti na Volyni docházelo k vzájemným ozbrojeným střetům partyzánských oddílů i odvetným akcím wehrmachtu. UPA bojovala během 2. sv. války proti Polákům, Němcům i Sovětům zároveň. Ve svých akcích pokračovala ještě několik let po válce, částečně také na území Československa, než byla definitivně rozprášena. V roce 1947 se většina volyňských Čechů vrátila z Volyně do Československa, přičemž tzv. Volyňáci museli obsadit území, odkud byli dříve odsunuti sudetští Němci.
 

Ostatní expozice Muzea Podbořany

Kaolin na Podbořansku
Expozice se zaměřuje na nejvýznamnější místní surovinu – kaolin, který je na Podbořansku těžen nepřetržitě téměř 200 let! Autoři expozice "Kaolin na Podbořansku" představují období těžby, úpravy a zpracování kaolinu od počátků po současnost formou textů, dobových fotografií, map, autentických předmětů a také 3D modelů. Malí návštěvníci si budou moci ze skutečné kaolinové hmoty sami vyrobit plaketu s hornickým znakem. Expozice je umístěna v historických prostorách vodní tvrze v Hlubanech. V budoucnosti bude tvrz s expozicí výchozím bodem naučné kaolinové stezky, kterou rovněž Město Podbořany plánuje. Pro návštěvu je nutné se předem objednat.

Pravěk a raný středověk Podbořanska
Další stálá expozice se týká historických zajímavostí okolí Podbořan. V muzeu tak nahlédnete do pravěku a starověku Podbořanska.

Provozovatel

Muzeum Podbořany

Dukelská 1
441 01 Podbořany
Tel.:
+420 415 214 111
Email:
kultura@podborany...
WWW:
https://muzeum-po...
WWW:
https://www.volyn...
GPS:
50,228654 13,411477
 
Region:
Ústecký kraj
Oblast:
Dolní Poohří
Město:
Podbořany
Tipy na výlet:
Podbořany a okolí
 

Vstupné

Cena: 30 Kč

Snížená cena: 14 Kč

 

Časová náročnost

1,0 hodina

 
 

Jablečný den na Krásném Dvoře

Jablečný den na Krásném Dvoře.
Krásný Dvůr, Ústecký kraj

Strašidelná cesta parkem

Večerní akce v parku.
Krásný Dvůr, Ústecký kraj

Paleontologický den se Šelmou z Valče – přednáška, exkurze a program pro děti

Valeč je unikátní paleontologickou lokalitou, které je světově známá díky nálezu tzv. Hlodavce z Valče, který byl objeven kolem roku 1690 a jednalo se o první podrobně zkoumanou fosilii savce.
Valeč, Karlovarský kraj

Dráteníkův rok

Výstava drátovaných objektů od osmi novodobých dráteníků z ČR.
Žatec, Ústecký kraj

Atlas ptáků neobyčejných

Výstava vyhynulých i současných ptáků.
Žatec, Ústecký kraj

Chmelařské dědictví v jednom žoku

Podzimní a zimní cyklus povídání, nejen o chmelu v Galerii Sladovna.
Žatec, Ústecký kraj

Chmelařské dědictví v jednom žoku

Podzimní a zimní cyklus povídání, nejen o chmelu v Galerii Sladovna.
Žatec, Ústecký kraj

Chmelařské dědictví v jednom žoku

Podzimní a zimní cyklus povídání, nejen o chmelu v Galerii Sladovna.
Žatec, Ústecký kraj

Rodinné & Mateřské centrum Jonáš Podbořany

Zábavné cvičení pro děti ve věku 1 – 3 let (v doprovodu rodičů, kteří nám při cvičení pomáhají).
Podbořany, Ústecký kraj

Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Stranou centra města Podbořany na návrší stojí jednolodní pozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla církve římskokatolické s věží v západním průčelí, postavený roku 1781.
Podbořany, Ústecký kraj

Kostel Božího Spasitele v Podbořanech

Kostel Božího Spasitele byl postaven německými lutherány žijícími v Podbořanech a okolí začátkem 20. století. Základní kámen byl slavnostně položen 6. června 1901. Jedná se o pseudorománskou stavbu ze začátku minulého století, kterou projektoval stavební rada Victor Schwerdtner.
Podbořany, Ústecký kraj

Kuličkové hřiště v Podbořanech

V roce 2023 otevřelo nové kuličkové hřiště město Podbořany. Naleznete ho na piknikové louce v Hlubanech u Doláneckého potoka.
Podbořany, Ústecký kraj

Koupaliště Podbořany

Městské koupaliště v krásném zákoutí na okraji města zahrnuje velký bazén (50 x 25 m), dětský bazén (18 x 10 m), dětský koutek, dvě hřiště na plážový volejbal a občerstvením. Jeho součástí je i sociální zařízení.
Podbořany, Ústecký kraj

Vrch Rubín u Podbořan – bájné slovanské hradiště Wogastisburg

Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města – vrch Rubín (kóta 352 m). Od roku 1993 je chráněný jako významný krajinný prvek. Někteří badatelé se domnívají, že se zde mohlo nacházet bájné slovanské hradiště Wogastisburg.
Podbořany, Ústecký kraj

Vyhlídková věž na vrchu Rubín u Podbořan

Vyhlídková věž na Rubínu u Podbořan stojí nedaleko slovanské hradiště, možná slavného Wogastisburgu.
Podbořany, Ústecký kraj

Přírodně krajinářský park u zámku Krásný Dvůr

V letech 1783 – 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku Krásný Dvůr rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy.
Krásný Dvůr, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Wellness hotel Národní dům

Hotel se nachází v malebné obci Podbořany, malém městě v chmelařské oblasti, což z něj dělá perfektní východiště pro vaše cesty do nejkrásnějších míst v okolí.
Podbořany, Ústecký kraj

Kavárna Prádelna v zámeckém parku Valeč

Prádelna je infocentrum s kavárnou v areálu zámeckého parku ve Valči na Karlovarsku.
Valeč, Karlovarský kraj

Ubytování v areálu zámku Valeč

Zájemcům o nocleh s výhledem do zámeckého parku nebo na barokní městečko Valeč, nedaleko Podbořan, se nabízí možnost ubytování přímo v zámeckém areálu ve správní budově č.p. 7.
Valeč, Karlovarský kraj

Pivovar Valeč

Pivovar byl po mnoho dekád důležitou součástí centra Valče a nyní po necelých sto letech znovu zaujme svou pozici propojující labužnictví, slovesnou kulturu, moderní techniku i zodpovědnost k tradici. Otevře v roce 2023.
Valeč, Karlovarský kraj

Clear point Hokov

Clear point v Hokově je multifunkční prostor, který nabízí restauraci, ubytování, volnočasové aktivity, prostor pro firemní akce a společenská setkání.
Hořovičky, Středočeský kraj

Hotel Zlatý lev v Žatci

Nechte se hýčkat komfortem hotelu Zlatý lev, který nabízí vlastní wellness centrum, restaurant a kongresový sál. Čtyřhvězdičkový hotel je situován v centru královského města Žatce. V hotelu na vás čeká pohodlné a stylové ubytování v pokojích i apartmánech a večer se můžete pobavit ve vinném sklípku.
Žatec, Ústecký kraj

Struhařské křížaly z Bio farmy Struhaře

Jedná se o sušené ovoce z vlastních sadů – ručně česaná a s láskou sušená jablka, hrušky a švestky. Struhařské křížaly získaly certifikát Krušnohoří regionální produkt.
Vítkovice, Liberecký kraj

Hotel a restaurace U Hada v Žatci

Hotel a restaurace U Hada se nachází v centru města Žatec. Hotelový komplex tvoří jednu z dominant historického náměstí a vznikl pečlivou rekonstrukcí měšťanského domu se zachováním originálního zdiva včetně památkově chráněných trámových konstrukcí.
Žatec, Ústecký kraj