Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum příhraničí ve Kdyni
Kultura

Muzeum příhraničí ve Kdyni

Muzeum příhraničí ve Kdyni vás netradiční formou seznámí s historií příhraničního regionu od pravěku až po současnost. Muzeum sídlí v rekonstruované budově bývalých přádelen. Expozice je zaměřena zejména na historii regionu, textilní průmysl, zemědělství a na česko-bavorské soužití v příhraničí.
Samotná expozice je pojata netradičně, není to klasická ukázka předmětů v uzavřených vitrínách. Obvyklý nápis „Dotýkati se předmětů je zakázáno“ zde nenajdete. Ale určitě u nás najdete alespoň jedno zákoutí, které vás osloví. Hlavní důraz je kladen na velkoformátové fotografie charakterizující výrobu či dobu.

První expozice vás zavede do pravěkého života. Ocitne se v pravěké chýši, seznámíte se s pohřební mohylou, nasajete hrdost českých vojsk po vítězných bitvách u nedalekého Brůdku i u Domažlic. Oblast Všerubského průsmyku však nepamatuje pouze boje, odedávna sloužila především jako důležitá spojnice mezi českou a bavorskou kulturou. Pohraničí se tak vyznačuje bouřlivou minulostí, potyčky a sváry střídaly obchod a prosperita.

Druhá expozice představuje stovky exponátů z historie regionálního textilního průmyslu a zemědělství. Interaktivní expozice je zaměřena hlavně na nejstarší místní obor přádelenství, také na tkalcovství a lnářství. V modrotiskařské dílně si můžete potisknout látku, podobně je koncipován stroj na výšivky a koželužna, které skončily v Kdyni v roce 1948. Zemědělská část sbírek je věnovaná hlavně chovu simetského skotu, z něhož byl na Kdyňsku vyšlechtěn novokdyňský druh. Třetí expozice představuje spolkový život ve Kdyni a architekturu.
 

 

Ubytování a restaurace v okolí

Autokemp Hájovna u Kdyně

Autokemp Hájovna u Kdyně

Kdyně, Plzeňský kraj
Pivovar Kout na Šumavě

Pivovar Kout na Šumavě

Kout na Šumavě, Plzeňský kraj
Hotel Zlatá včela v Domažlicích

Hotel Zlatá včela v Domažlicích

Domažlice, Plzeňský kraj
Hotel a restaurace Sokolský dům

Hotel a restaurace Sokolský dům

Domažlice, Plzeňský kraj