Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum Přední Kopanina v kapli sv. Ludmily a Marty
Kultura

Muzeum Přední Kopanina v kapli sv. Ludmily a Marty

Muzeum Přední Kopanina je umístěno ve zcela nově rekonstruovaném objektu barokní kaple sv. Ludmily a Marty. Expozice se věnuje historii obce, včetně archeologických nálezů. Muzeum se řadí k nejmenším ve střední Evropě.
Muzeum na Přední Kopanině je umístěno ve zcela nově rekonstruovaném objektu barokní kaple sv. Ludmily a Marty. Ohleduplná rekonstrukce navrátila této kulturní památce zpět její barokní vzhled včetně detailů (okna, dveře, omítky, malby) a v podobě umístění přehledných dějin této historické obce do jejího interiéru i novou náplň a smysl.

Expozice je tvořena čtyřmi oboustrannými velkoplošnými bannery zavěšenými ve vzduchu, aby zcela minimálně tříštily a rušily nevelký interiér kaple a nezakrývaly tři okna a čtyři obnovené niky s rekonstruovanou původní výmalbou. Na bannerech se stručně dozvíte něco o historii obce ve čtyřech základních časových úsecích (pravěk, raný a vrcholný středověk,  období před a po třicetileté válce, od 19. století k dnešním dnům). První strana oboustranných bannerů obsahuje větší množství obrazových informací a druhá strana naopak detailnější faktografické texty.

Vedle velkoplošných tisků je výstava doplněna jednou plochou prosklenou vitrínou, kde si mohou návštěvníci prohlédnou skutečné archeologické nálezy či jejich kopie, počínaje keramikou nejstarších zemědělců (přelom 6. a 5. tisíciletí př. Kr.) až po renesanční kachle 16. století.

Z historie kulturní památky kaple sv. Ludmily a Marty:
Šestiboká kaple vznikla z iniciativy jezuitského řádu mezi léty 1712 až 1714. Podle písemných zpráv nelze vyloučit, že kapli předcházel venkovní oltář, před nímž se sloužily mše a konala kázání. Po zrušení jezuitského řádu v  roce 1773 je v soupisu majetku v kapli uváděn obraz světice a tři či čtyři obrázky. Po rekonstrukci rotundy koupila v roce 1867 kapli zdejší obec a zřídila v ní márnici. V roce 1971 došlo k úpravě kaple na kolumbárium, přičemž tuto funkci převzal v roce 2000 nově zřízený objekt západně od kaple.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021