Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum Moravské Budějovice - expozice Muzea Vysočiny na zámku a Masných krámech
Kultura

Muzeum Moravské Budějovice - expozice Muzea Vysočiny na zámku a Masných krámech

Muzeum je v současné době v rekonstrukci.
Muzeum Moravské Budějovice má své expozice ve dvou objektech, v Masných krámech a na zámku. Základ sbírek tvoří unikátní doklady zaniklých a zanikajících řemesel. Šíře a pestrost návštěvnických expozic je však daleko větší.

V budově bývalých Masných krámů jsou prezentovány doklady řemesel venkovských. V jednotlivých dílnách se návštěvník může seznámit s nástroji a výrobky sítařů, barvířů, hrnčířů, kamnářů, kolářů, kovářů, podkovářů, přadláků lnu, sedlářů, ševců a řezníků.

V části budovy zámku v Moravských Budějovicích, jsou umístěna zaniklá a zanikající řemesla městská. Vývoj řemesel je zde zachycen od tzv. cechovního uspořádání, přes devatenácté století kdy byly cechy zrušeny, až po století dvacáté, kdy řada řemesel přešla do průmyslové výroby. Nejstarší období lucemburské, je zastoupeno výrobky a výrobními prostředky cínařů, hodinářů, zbrojířů, voskařů, oplatkářů a perníkářů. V dalších místnostech se prezentují řemesla šestnáctého století, krejčí, kožešníci, kloboučníci a čepičáři. Následuje řemeslo zámečnické a pilníkářské, které se v průběhu šestnáctého a sedmnáctého století vydělilo z řemesla kovářského. Mezi nejmladší řemesla v Moravských Budějovicích patřilo hřebenářství a perleťářství, které jako jedno z prvních přešlo do průmyslové výroby. K velkému hospodářskému rozmachu došlo vystavěním železnice v roce 1871 a založením peněžních ústavů v roce 1869 a 1874. Expozice zachycují nebývalý rozvoj ve výrobě nábytku, strojnictví, zpracování kůží a stavebnictví, ale i řemesla nová, jako knihařství a knihtiskařství.

Část místností zámku je věnována historii Moravských Budějovic od nejstaršího osídlení až po rok 1945. Prohlédnete si také archeologické nálezy Moravskobudějovicka. Muzeum prezentuje několik zámeckých interiérů. Návštěvníci si prohlédnou např. Velký sál, ložnici hraběnky, pracovnu hraběte, jídelnu, nebo empírový a lovecký sál.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 27. 6. 2020

Ubytování a restaurace v okolí