Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum Mohelenska v Mohelně
Kultura

Muzeum Mohelenska v Mohelně

Procházka historií Mohelna a okolí od 40.000 let př. n. l. po současnost. Jedná se o jednu z největších mladopaleolitických lokalit na Moravě patřící do szeletienu-bohunicienu (cca 40 000-35 000 let př. n. l.).
Muzeum nabízí procházku historií Mohelenska od 40 000 l.př.n.l. po současnost. Nachází se v Galerii Stodola v Mohelně č.p. 86. Podívat se zde můžete i na archeologické nálezy dokumentující mimořádně dlouhou dobu osídlení Mohelna a jeho okolí. Kromě archeologických nálezů, rondelů nebo mohyl se Muzeum Mohelno věnuje i výzkumu hadcové stepi nebo významným osobnostem Mohelenska.

Muzeum je rozděleno na:
  • přírodovědná část – především o přírodní rezervaci "Mohelenská hadcová step"
  • archeologická část – zde se prezentují archeologické nálezy a jejich význam
  • protohistorie, středověk – archeologické nálezy z doby římské a středověku, faksimile středověkých dokumentů
  • etnografická část – místní tradice, zaniklá významná řemesla (kamnáři, malovaný nábytek),...
  • novodobá historie (1. a 2. sv. válka, poválečná doba)
  • významné osobnosti, které z Mohelna pocházely nebo zde žily
  • prezentace současného života obce, činnost spolků (hasiči, Sokol, ...)
  • dětský koutek


 

Ubytování a restaurace v okolí