Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum města Tišnova – Müllerův dům
Památky

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

Müllerův dům je nejen kulturní památkou, ale od roku 2011 také sídlem Muzea města Tišnov. Müllerův dům získal svůj název po bývalém tišnovském starostovi Františkovi Müllerovi, který dům vlastnil a provozoval zde koželužnu.
Stávající dům vznikl však již kolem roku 1712 přestavbou starší budovy pocházející z poslední čtvrtiny 17. století na patrový hostinec. Na konci 18. století byl dále upravován a zastřešen mansardovou střechou. Ke konci 19. století byl rozšířen o dvě okenní osy. Barokní dispozice však zůstala zachována. Starosta Müller dům koupil v roce 1870 a provozoval zde svou koželužnu.

Po 2. světové válce, během níž zde měl svou kancelář německý důstojník, byl objekt „znárodněn“ a sloužil jako nájemní dům či kanceláře Bytového družstva. Po Sametové revoluci jej získala zpět rodina Müllerova a od roku 2000 je v majetku města Tišnova. Dnes v tomto domě sídlí Muzeum města Tišnova, které bylo slavnostně otevřeno dne 8. května 2011.
 

Stálé expozice

Muzeum města Tišnova nabízí svým návštěvníkům ke zhlédnutí stálou expozici mapující historii a přírodu Tišnova a okolí. Prostory, ve kterých je stálá expozice umístěna, však nelákají pouze na zajímavé exponáty, ale zaujmou také unikátní výzdobou místností – malovanými trámovými stropy.

Přírodovědná část expozice dokazuje nejen jedno z hesel na sgrafitech tišnovské radnice, tj. „Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava“ a seznamuje návštěvníky s bohatou faunou, flórou, mineralogií a hornictvím. Speleologická sekce umožňuje divákovi seznámit se s běžně nepřístupnými prostorami Tišnovského krasu. Historická část pak návštěvníkům nabízí exkurz do dějin Tišnova od raného osídlení v době kamenné až po událostmi nabité 20. století.

Prostory muzea jsou využívány také pro pořádání krátkodobých tematických výstav, komorních koncertů, menších konferencí a přednášek.
 

Kdo byl František Müller

Starosta a továrník František Müller se narodil v Tišnově jako syn Josefa Müllera a Antonie Spohrové. Vyučil se koželuhem u svého staršího bratra Ignáta a již v 17 letech odešel do ciziny na zkušenou. Po návratu se v roce 1869 oženil s Eleonorou Kopřivovou, dcerou zámožného továrníka Karla Kopřivy, majitele papíren na Prudké a v Předklášteří. 1. května 1870 pak koupili právě dům na Jungmannově ulici č. p. 80 za 11 500 zlatých a František zde založil svou vlastní koželužnu. Začínal sám a první dílnu měl v prostorách dnešní kavárny. Podnikání se mu velmi dařilo, a proto své podnikání postupně rozšiřoval, až byla koželužna v roce 1889 přeměna na tovární výrobu, ve které pracovalo 30 – 35 zaměstnanců.

Od roku 1873 byl členem zastupitelstva města, od roku 1880 zasedal v radě města a v letech 1893 – 1909 byl tišnovským starostou. Během svého starostenského období se zasloužil o významné zvelebení města. Ze všech jeho zásluh jmenujme alespoň založení hospodářské školy a hejtmanství, postavení sokolovny, vydláždění ulic, počátek výstavby vilové části města, podpora založení sanatoria či přestavbu radnice. Starostenský úřad vykonával až do své smrti dne 8. ledna 1909.

Ubytování a restaurace v okolí

Tišnovská rychta

Tišnovská rychta

Tišnov, Jihomoravský kraj
Pivovar Tišnov

Pivovar Tišnov

Tišnov, Jihomoravský kraj
Pivovar Grado v Tišnově

Pivovar Grado v Tišnově

Tišnov, Jihomoravský kraj
Klášterní pivovar Porta Coeli v Předklášteří

Klášterní pivovar Porta Coeli v Předklášteří

Předklášteří, Jihomoravský kraj