Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích
Kultura

Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích

Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém Obecním domě v Záhlinicích u Hulína, naproti kostela. Příznivci cykloturistiky si návštěvou muzea mohou spestřit výlet k Přírodnímu parku Záhlinické rybníky, vzdálenému necelý kilometr.
Muzeum bylo zřízeno v roce 1935 na základě poslední vůle Františka Skopalíka, v šedesátých letech bylo ale uzavřeno. V roce 2007 byl založen Spolek přátel Skopalíkova muzea, o.s., který obnovil muzeum a památku našeho slavného rodáka. V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce celé budovy a muzeum slavnostně znovuotevřeno dne 16. června 2012.

Od 9. listopadu 2013 bude v muzeu vystaven bude nově zrestaurovaný záhlinický betlém. Betlém byl původně umístěn v místním kostele. Pravděpodobně po druhé světové válce byl uložen do truhly v muzeu. Jeho stáří se odhaduje na více jak 100 let a je dílem více autorů – jedním z nich byl místní občan Fric. 22 kusů postav je vyrobeno z kašírovaného papíru, sádry a dřeva. Soubor domků je ze dřeva a plechu. Celkovou rekonstrukci, která byla velmi rozsáhlá i náročná, provedla restaurátorka Pavla Hradilová ze Zlína. 

František Skopalík (1822-1891), rodák ze Záhlinic, byl nejvýznamnější propagátor moderního polního hospodaření v té době. Už v roce 1857, poprvé v celém Rakousku – Uhersku, prosadil scelení pozemků. Propagoval pěstování cukrovky, zušlechtěného obilí, zvláště sladovnického ječmene. Doporučoval hnojení polí, upravil osevní postupy, zrušil pastviny a začal pěstovat vojtěšku a jetelinu.

V Záhlinicích se objevilo první ruchadlo bratří Veverků, a roku 1874 zakoupil první parní mlátičku a téhož roku i žací stroj. Jako starosta obce Záhlinice působil celých 30 let. Požíval všeobecné důvěry, a proto snadno uskutečnil novoty dříve nebývalé – dlážděné chodníky podél domů, vysázení ovocných stromů na návsi, podél cest a potoků, vyštěrkování cesty a řádný odpad dešťové vody. Zřízení obecní cihelny a skály se stavebním kamenem zlepšilo příjmy obce a umožnilo stavby v obci.

Ze skály na Slivotíně pochází i základní kámen Národního divadla s nápisem „Záhlinice na Moravě. Tobě, vlasti, ku oslavě“. František Skopalík byl poslancem Zemského sněmu Moravského, od roku 1879 poslancem říšského parlamentu. Zajímavostí je, že mluvil vždy česky a oblékal hanácký kroj.

Ubytování a restaurace v okolí