Úvod > Co chcete dělat? > Morový špitál s kostelem Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích
Památky

Morový špitál s kostelem Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích

Morový špitál s kostelem Nejsvětější Trojice sloužil jako městský útulek k izolaci osob nakažených některou z infekčních chorob – leprou, morem nebo cholerou. Během 19. století se z morového špitálu stal chudobinec.
Starobylý špitálek na Pražském předměstí, okraji Českých Budějovic, sloužil hlavně pro izolaci lidí s nakažlivými nemocemi. První zmínky sahají až do roku 1371. Postiženým osobám však poskytoval jen nejnutnější péči, nikoli léčbu. Po celé období středověku a raného novověku představovaly špitály jedno z mála opatření, jimiž se města mohla bránit šíření nakažlivých chorob.

Původně zde byla jedna velká místnost, kde byli nemocní pohromadě. Až během barokní přestavby v letech 1763 až 1779 tu vznikly čtyři místnosti, aby měli nakažení trochu větší komfort.

Kapli, která je chodbou propojená se špitálkem, vyzdobil v 18. století freskami slavný budějovický malíř František Jakub Prokyš. Obdivovat zde můžete výjev svatého Augustina rozmlouvajícího s dítětem, Abraháma vítajícího tři mládence a spoustu andělů se symboly Nejsvětější Trojice. Na štítu je vedle rakouského erbu znak Českých Budějovic.

V 19. století sloužil objekt jako chudobinec. Uprostřed bydlely většinou ženy, v severní části žili muži. Později byl celý objekt přeměněn na samostatné bytové jednotky. Špitální kostel sloužil bohoslužbám až do roku 1971, poslední chudé rodiny odešly o pět let později. V roce 1977 byl opuštěný a zanedbaný objekt převeden do správy Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Od roku 2014 procházel celý areál postupnou renovací.

Ubytování a restaurace v okolí

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice

České Budějovice, Jihočeský kraj
Sport hotel v Českých Budějovicích

Sport hotel v Českých Budějovicích

České Budějovice, Jihočeský kraj