Úvod > Co chcete dělat? > Modřanská rokle – oblíbené místo Pražanů z pravého břehu Vltavy
Příroda

Modřanská rokle – oblíbené místo Pražanů z pravého břehu Vltavy

Přírodní památka Modřanská rokle, kterou prochází také naučná stezka, bývala už v 19. století oblíbeným výletním místem Pražanů. Vznikla během čtvrtohor při zahlubování vltavského údolí a jejích přítoků.
Údolí, které se podle několika lomů nazývalo Doly, bylo tehdy prakticky bezlesé. Na svazích bývaly pastviny s teplomilnou a skalní vegetací, která byla předmětem zájmu botaniků. Ve 20. letech 20. století byly již nevyužívané pastviny zalesňovány, a to často nepůvodními druhy stromů, zejména akátem. To na těchto plochách způsobilo pozdější postupný zánik původních společenstev.

Pravým rájem výletníků se Doly staly ve 30. letech 20. století. Z centrální Prahy sem vedla přes Lhotku tzv. pražská pěšina a na ni navazovala sjízdná lesní cesta podél Libušského potoka. Výletníci se mohli zastavit v sezónní hospůdce U tří koček, která stávala na levém břehu potoka asi 100 m pod retenční nádrží až do 50. let. Byla vybavena tanečním parketem a o nedělích zde hrála hudba. Občerstvení nabízel také pan Kopkán, jehož stavení se sadem stálo na konci malé rokle, zvané Kopkánova strouha. Tato rokle vede od můstku přes Libušský potok k ZŠ Pertoldova, v jejímž areálu naleznete dochovaná Boží muka. Do Dolů se chodilo i sportovat. Ve spodní části rokle stávala vedle hájovny dřevěná klubovna s travnatým hřištěm, které od roku 1928 sloužilo Dělnické tělocvičné jednotě. Činnost DTJ byla ve 40. letech zakázána německými okupanty a areál pomalu zchátral. Házenkářské hřiště na levém břehu potoka se zrodilo v roce 1947 a funguje dodnes. Odpočinout si u házenkářů můžete v nedalekém bifé U Osamělé blechy.

Poté, co se roku 1963 staly Modřany městem, skončil provoz posledního z modřanských lomů a celé území začalo ustupovat rozšiřující se zástavbě. V 80. letech došlo k zatrubnění a regulaci Libušského potoka i ke stavbě asfaltové silnice a retenční nádrže. V okolí vyrostla panelová sídliště a z Modřanské rokle se stalo odkladiště odpadu. Přesto bylo roku 1988 vyhlášeno chráněným územím. Dnes je Modřanská rokle opět upravená a láká k výletům. Údolím provází naučná stezka s cyklostezkou určená pro pěší a bezmotorovou dopravu. Na naučných tabulích se dozvíte zajímavosti ze zdejší přírody.
Zobrazit více