Úvod > Co chcete dělat? > Metelkův betlém v Severočeském muzeu v Liberci
Památky

Metelkův betlém v Severočeském muzeu v Liberci

Muzeum je do podzimu 2020 z důvodu rekonstrukce uzavřeno.
Jedinečný Metelkův mechanický betlém obsahuje 142 pohyblivých figurek, přitom veškerý pohyb je převeden na jediný stroj poháněný pouze jediným závažím. Půvab kvalitní řezby a neobyčejně přirozeného pohybu umocňuje zcela ojedinělý zvukový program.

Unikátní celodřevěný beltém začal zřejmě v 50. letech 19. století stavět Jakub Metelka ze Sklenařic na Semilsku. Své dílo stavěl postupně, každý rok přibýval kousek. V roce 1902, kdy pan Metelka zemřel měl sedm metrů po jedné straně světnice a tři metry po druhé. Bylo to obrovské, rozlehlé dílo, které pak syn Václav přetvořil do podoby, kterou dnes mohou vidět návštěvníci Severočeského muzea.

Původně byly figury betléma papírové, právě Václav Metelka je později nahradil dřevěnými vyřezávanými. Betlém je dnes široký 3,5 metru a je osazen 260 dřevořezbami o výšce od tří do 20 centimetrů, z nichž je více než třetina pohyblivých. Figury jsou různých typů a od několika autorů. Přes 140 pohyblivých figurek vytváří 350 pohybů. Najdete zde mnoho pozoruhodných figurek – vedle svaté rodiny doplněné dvojicí andělů také skupinu živě rokujících mudrců, modlící se pastevce uprostřed stád a řadu řemeslníků. Mezi nimi zaujímají dominantní místo dřevaři a především vochlíř, pročesávající (vochlující) lněná vlákna – vytváří série po sedmi různých úkonech a v celém betlému má nejbohatší pohyb. Vysoko nad městem pobíhá rozčilený král Herodes. K nejkrásnějším figurkám patří maminka s dítětem, jež jí na zádech radostně poskakuje, jásá a zdvihá ruce, k nejúsměvnějším pak lenoch a kukačka sedící na palmě. Ta se při každém kuknutí předkloní a otevře i miniaturní zobáček.

Veškerý pohyb je převeden na jediný stroj poháněný závažím. Půvab kvalitní řezby a neobyčejně přirozeného pohybu umocňuje zcela ojedinělý zvukový program: Vše začíná odbíjením hodin, troubením ponocného a požárního hlídače. Poté se andělé chopí svých nástrojů a radostnou krkonošskou koledou betlém probudí. Půlnoční hemžení doprovodí dvě kapely známými českými koledami a nakonec andělé vánoční ukolébavkou všechno uspí. Prosklená vitrína se nachází i vzadu betléma a návštěvníci tak lze vidět, jak jsou figury poháněny.

Jáchym Metelka se narodil na konci zimy roku 1853 v kraji zapadlých vlastenců ve Sklenařicích, v rolnické rodině se silnou muzikantskou i betlémářskou tradicí. Dlouhá léta žil a působil v Jilemnici – nejprve jako učitel, od roku 1888 jako řídící učitel a posléze od roku 1897 až do odchodu do výslužby jako ředitel obecné a měšťanské školy dívčí. Učil češtinu, zpěv, zeměpis a na pokračovací průmyslové škole kreslení a rýsování. Měl výjimečné technické i hudební schopnosti. Jeho hlavní zásluhou – vedle skvělé pedagogické dráhy a postavení zcela jedinečného mechanického betlému – vzniklo Krkonošské muzeum v Jilemnici. První soukromé sběry zahájil již v osmdesátých letech 19. století a shromažďoval je ve skříni ve škole.

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace ZOO 1320 v Liberci

Restaurace ZOO 1320 v Liberci

Liberec, Liberecký kraj
Wellness penzion U Muzea

Wellness penzion U Muzea

Liberec, Liberecký kraj
U Šesti Kohoutů

U Šesti Kohoutů

Liberec, Liberecký kraj
Mikyna Coffee&Food Point

Mikyna Coffee&Food Point

Liberec, Liberecký kraj