Úvod > Co chcete dělat? > Městské muzeum Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
+ Přidat foto
Kultura

Městské muzeum Horažďovice

Na zámku v Horažďovicích můžete netradičně spojit prohlídku nejkrásnějších zámeckých prostor a muzejní expozice i se sezoními výstavami. Také stará část města Horažďovic stojí za procházku, a pokud vás nezajímají středověké památky, může vás zaujmout výhled na řeku Otavu a vrch Prácheň.

Zámek v Horažďovicích stojí na místě gotické tvrze. Gotický hrad byl v 15. století přestavěn na renesanční zámek. Z této přestavby se nám zachoval malý vnitřní dvůr s arkádami a freskovou výzdobou a dvoupatrová věž zámku.

Za Půty Švihovského roku 1503 byl zřízen vodovod z Práchně, který sloužil až do roku 1932. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo Švihovským panství zkonfiskováno a roku 1622 je koupil Adam ze Šternberka. Šternberkové v letech 1681 – 1692 přestavěli zámek v barokním stylu podle návrhů italského stavitele Solominiho. Vznikl velký sál s freskovou výzdobou, byly zazděny arkády na nádvoří, vystavěna zámecká kaple a hospodářské budovy.

Velký sál vznikl kolem roku 1680. Pod nástropní freskou je fabion s vedutami jihočeských měst. Jedná se o Horažďovice, Písek, Tábor, Hlubokou (Frauenberg), Zahájí (Zahen) a České Budějovice.

Zámecká kaple vznikla při přestavbě v roce 1680. Na stropě je freska Povýšení svatého Kříže z roku 1712, nejstarší části oltáře, postranní skříňky, jsou z roku 1691,ostatní části jsou z poloviny 18. století.

Prohlídkovou trasu tvoří zámecké prostory a městské muzeum. Kromě stálé expozice mineralogie, Prácheňských marionet a národopisu nabízí muzeum také sezóní výstavy.

V Městském muzeu Horažďovice je interaktivní dílna „Návrat k tradicím“. Návštěvníkům umožní vyzkoušet si na vlastní kůži některé ze součástí života  v Pošumaví z doby před sto i více lety. Přijďte se seznámit s dovednostmi našich předků a v dílně si vyzkoušet vlastní šikovnost. U nás platí: „Prosíme, sahat!“

Jednotlivé části expozice jsou realizovány se záměrem umožnit návštěvníkům bezprostřední kontakt s vystavenými předměty. Setkání s historií řemesel a jednotlivých rukodělných technik se tak pro vás stane osobním zážitkem. Zároveň nebudete s nástroji zápolit; vše vám zde ochotně vysvětlí a názorně ukáží.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 8. 7. 2021