Úvod > Co chcete dělat? > Městské muzeum Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Městské muzeum Horažďovice

Na zámku v Horažďovicích můžete netradičně spojit prohlídku nejkrásnějších zámeckých prostor a muzejní expozice i se sezoními výstavami. Také stará část města Horažďovic stojí za procházku, a pokud vás nezajímají středověké památky, může vás zaujmout výhled na řeku Otavu a vrch Prácheň.

Zámek v Horažďovicích stojí na místě gotické tvrze. Gotický hrad byl v 15. století přestavěn na renesanční zámek. Z této přestavby se nám zachoval malý vnitřní dvůr s arkádami a freskovou výzdobou a dvoupatrová věž zámku.

Za Půty Švihovského roku 1503 byl zřízen vodovod z Práchně, který sloužil až do roku 1932. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo Švihovským panství zkonfiskováno a roku 1622 je koupil Adam ze Šternberka. Šternberkové v letech 1681 – 1692 přestavěli zámek v barokním stylu podle návrhů italského stavitele Solominiho. Vznikl velký sál s freskovou výzdobou, byly zazděny arkády na nádvoří, vystavěna zámecká kaple a hospodářské budovy.

Velký sál vznikl kolem roku 1680. Pod nástropní freskou je fabion s vedutami jihočeských měst. Jedná se o Horažďovice, Písek, Tábor, Hlubokou (Frauenberg), Zahájí (Zahen) a České Budějovice.

Zámecká kaple vznikla při přestavbě v roce 1680. Na stropě je freska Povýšení svatého Kříže z roku 1712, nejstarší části oltáře, postranní skříňky, jsou z roku 1691,ostatní části jsou z poloviny 18. století.

Prohlídkovou trasu tvoří zámecké prostory a městské muzeum. Kromě stálé expozice mineralogie, Prácheňských marionet a národopisu nabízí muzeum také sezóní výstavy.

V Městském muzeu Horažďovice je interaktivní dílna „Návrat k tradicím“. Návštěvníkům umožní vyzkoušet si na vlastní kůži některé ze součástí života  v Pošumaví z doby před sto i více lety. Přijďte se seznámit s dovednostmi našich předků a v dílně si vyzkoušet vlastní šikovnost. U nás platí: „Prosíme, sahat!“

Jednotlivé části expozice jsou realizovány se záměrem umožnit návštěvníkům bezprostřední kontakt s vystavenými předměty. Setkání s historií řemesel a jednotlivých rukodělných technik se tak pro vás stane osobním zážitkem. Zároveň nebudete s nástroji zápolit; vše vám zde ochotně vysvětlí a názorně ukáží.

20.8.
21.8.
Pod zámkem

Pod zámkem

Horažďovice, Plzeňský kraj
9.8.
18.8.
Festival Otakara Ševíka

Festival Otakara Ševíka

Horažďovice, Plzeňský kraj
19.8.
Přemysl Rut na hradě Rabí

Přemysl Rut na hradě Rabí

Rabí, Plzeňský kraj
27.8.
Hradozámecká noc na Rabí

Hradozámecká noc na Rabí

Rabí, Plzeňský kraj