Úvod > Co chcete dělat? > Městské hradby v Českém Brodě

Městské hradby v Českém Brodě

Památky
Českobrodské hradby pocházejí z let 1445 až 1487. Byly vybudované z místního permského pískovce z lomu za místním pivovarem. Jde o jedno z nejlépe dochovaných opevnění pohusitské doby u nás a významný doklad vyspělosti fortifikační architektury té doby.
Z původních tří bran (Pražská na západně, Liblická na východně a Kouřimská na jihu) se dochovalo pouze pozdně renesanční předbraní Kouřimské brány s bohatě zdobenou atikou ze 17. století. Opevnění tvořily dvě linie hradebních zdí. Vnější byla doplněná pravděpodobně třinácti polokruhovými baštami. Před hradbou býval příkop, v prostoru mezi oběma hradbami až 4 m vysoký násep, který zesiloval opevnění proti případnému útoku palných zbraní a snad i nahrazoval hradební ochozy, které umožňovaly přístup obránců ke střílnám (což bylo v 15. století zcela unikátní a ojedinělé řešení). Hradby byly vystavěny z místního červeného pískovce a původně na sobě měly ještě omítku.
 
Vnější hradba, která byla 6 - 7 m vysoká a cca 1,5 m silná, je nejlépe dochována v jihovýchodní části města, kde se podařilo zachovat značnou část hradební zdi včetně tří bašt. Dále se dochovala originální branka se stopami po padacím mostě přes příkop severně od nárožní jihovýchodní bašty a dolní části střílen (která je někdy mylně považována za cimbuří). Zřetelné je i pokračování vnější linie opevnění v zahradách západně od Kouřimské brány při ulici Jungmannova.
 
Pozdější vnitřní linie opevnění Českého Brodu byla vybudováno za arcibiskupa Arnošta z Pardubic kolem roku 1360, pravděpodobně na místě opevnění staršího, snad dřevohlinitého charakteru. Pravděpodobně v téže době byly postaveny i tři městské brány. Ve druhé polovině 15. stol., zřejmě na základě strategického významu Brodu za husitských válek a v souvislosti s povýšením na královské město, vybudováno zcela nové opevnění – dnešní vnější linie hradeb, zesílené řadou půlkruhových bašt. Ve druhé polovině 16. století došlo k zásadní přestavbě městských bran. V 17. století bylo opevnění několikrát silně poškozeno, následně sice opravováno, ale postupně ztrácelo svojí funkci a zanikalo. Kouřimská brána byla stržena již roku 1783, ve 40. letech 19. stol. byla zbořena Liblická a roku 1867 pak i Pražská brána. V roce 1958 byly hradby vyhlášeny nemovitou kulturní památkou.
Celý popis
Naposledy změněno: 5. 8. 2020
9.10.
Amelancha

Amelancha

Kostelec nad Černými Lesy, Střední Čechy
23.10.
Luboš Pospíšil v Kavárně Modré dveře

Luboš Pospíšil v Kavárně Modré dveře

Kostelec nad Černými Lesy, Střední Čechy
4.10.
Pohádkový les v Kostelci nad Černými lesy - zrušeno

Pohádkový les v Kostelci nad Černými lesy - zrušeno

Kostelec nad Černými Lesy, Střední Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Kavárna a pražírna Zrníčko

Kavárna a pražírna Zrníčko

Český Brod, Střední Čechy
Kounický pivovar

Kounický pivovar

Kounice, Střední Čechy
Resort Cedrus Tuklaty

Resort Cedrus Tuklaty

Tuklaty, Střední Čechy
Černokostelecký zájezdní pivovár

Černokostelecký zájezdní pivovár

Kostelec nad Černými Lesy, Střední Čechy