Úvod > Co chcete dělat? > Mederův dům Mederhaus v Žatci
Památky

Mederův dům Mederhaus v Žatci

Dům zvaný „Mederhaus" (podle posledních německých majitelů) patří mezi nejhodnotnější ukázky pozdně gotického obydlí v Žatci, již za první republiky byly do jeho útrob pořádány exkurze pro zvídavé návštěvníky města. V současné si zde prohlédnete historickou expozici.
Přízemek Mederova domu má dosud prosté trámové stropy, dva gotické sklepy jsou pod předním traktem, do ulice s původním širokým schodištěm ploše zaklenutým. Budova je v jádru gotická i v prvním poschodí, přestavěná zejména po žateckých požárech v 18. století.

Pro veřejnost se dům otevřel v sezóně 2022. Muzeum připomíná stavební historii objektu, ale i Mederovu rodinu, která ho koupila v roce 1919. V gotickém sklepení se nachází světelná expozice Labyrint času. Připomíná středověký příběh Oráče a Smrt od Jana ze Žatce. Vyrostla zde i malá expozice k právovárečnictví. Horní patro je uspořádáno jako dobový pokoj, kde uvidíte mimo jiné piano vyrobené v Žatci okolo roku 1900. Podkroví pak patří žatecké rodačce, světoznámé bylinkářce Marii Treben.

Nejmenší návštěvníky bude zajímat Komůrka dobrého skřítka hospodáříčka.
 

Z historie domu:

Jeden z nejstarších domů v Žatci pochází ze 14. století. Původně se jednalo o pozdně gotický měšťanský dům, jenž v 18. století prošel barokní přestavbou. Dům postupem času ale často měnil majitele od bohatých měšťanů po běžné žatecké obyvatele, kteří již neměli dostatek potřebných prostředků pro jeho rekonstrukci. I díky tomu se zachovala kompletní gotická dispozice. Za první republiky byly do jeho útrob pořádané exkurze pro zvídavé návštěvníky. Za druhé světové války začalo do domu zatékat a válečná nouze dovolila pouze jeho provizorní opravy. V roce 1959 byl kvůli tomu objekt značně zchátralý.

Záchrana domu přišla roku 2016 díky místním patriotům. Nutno říci, že stavba již měla namále – chyběla střecha a z kdysi krásného domu zbyly jen obvodové zdi. Uvnitř rostly náletové dřeviny a povaloval se nejrůznější odpad. Následná rekonstrukce stavbě vtiskla podobu z počátku 20. století. Vycházela z nejstarších dobových fotografií, které byly k dispozici. Část střechy je šindelová, část z bobrovek – tak se to kdysi dělalo.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel a restaurace U Hada v Žatci

Hotel a restaurace U Hada v Žatci

Žatec, Ústecký kraj
Bývalý pivovar Žatec

Bývalý pivovar Žatec

Žatec, Ústecký kraj
Hotel Zlatý lev v Žatci

Hotel Zlatý lev v Žatci

Žatec, Ústecký kraj