Úvod > Co chcete dělat? > Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti
Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

Při toulkách královským městem Uherské Hradiště můžete poznávat historické skvosty především na Masarykově náměstí – Lékárnu u Zlaté koruny, barokní kašnu a další památky.
Dominantou Masarykova náměstí v Uherském Hradišti je farní kostel sv. Františka Xaverského. Nachází se zde také barokní kašna s plastikou delfínů a piniovou šiškou. Kašnu vytvořil v 1. polovině 18. století známý olomoucký sochař Václav Render. Další pozoruhodnou budovou náměstí je barokní lékárna U Zlaté koruny, která slouží svému účelu již od konce 17. století.

Další ze zajímavých budov je radnice, která byla vystavěna v letech 1891 – 1893 jako městská spořitelna na místě dvou starších měšťanských domů podle plánů brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. Architektonicky působivá stavba z období historismu s hodnotnými dochovanými interiéry se dnes považuje za neodmyslitelnou součást náměstí. V roce 1997 byla dokončena její rekonstrukce včetně půdní vestavby.

Na náměstí najdete také budovu fary. První zmínka o farní budově v historických pramenech pochází z roku 1466. Původní objekt v roce 1620 vyhořel a grunt zůstal pustý až do roku 1637, kdy byl prodán děkanovi Václavovi K ulíškovi, který v něm zřídil kaplanství a spojil jej s domem sousedním. Oba grunty pak dostaly společné popisné číslo 36. Dnešní podoba fary odpovídá klasicistní úpravě, provedené na počátku 19. století. Objekt v současnosti plní funkci fary včetně zázemí a byl prohlášen kulturní památkou.

Dalším ze zajímavých domů je tzv. Portál. Měšťanský, později nájemní dům s barokně a klasicistně klenutými prostorami a druhotně vloženým renesančním i gotickým portálkem v přízemí. Dům byl prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Provozovatel

Městská památková zóna Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí
686 01 Uherské Hradiště
GPS:
49,068224 17,460393
 
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

1,0 hodina

 
 

Ubytování a restaurace v okolí