Úvod > Co chcete dělat? > Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

Památky
Při toulkách královským městem Uherské Hradiště můžete poznávat historické skvosty především na Masarykově náměstí - Lékárnu u Zlaté koruny, barokní kašnu a další památky.
Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského. Nachází se zde také barokní kašna s plastikou delfínů a piniovou šiškou. Kašnu vytvořil v 1. polovině 18. století známý olomoucký sochař Václav Render. Další pozoruhodnou budovou náměstí je barokní lékárna U Zlaté koruny, která slouží svému účelu již od konce 17. století.

Další ze zajímavých budov je radnice, která byla vystavěna v letech 1891 – 1893 jako městská spořitelna na místě dvou starších měšťanských domů podle plánů brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. Architektonicky působivá stavba z období historismu s hodnotnými dochovanými interiéry se dnes považuje za neodmyslitelnou součást náměstí. V roce 1997 byla dokončena její rekonstrukce včetně půdní vestavby.

Na náměstí najdete také budovu fary. První zmínka o farní budově v historických pramenech pochází z roku 1466. Původní objekt v roce 1620 vyhořel a grunt zůstal pustý až do roku 1637, kdy byl prodán děkanovi Václavovi K ulíškovi, který v něm zřídil kaplanství a spojil jej s domem sousedním. Oba grunty pak dostaly společné popisné číslo 36. Dnešní podoba fary odpovídá klasicistní úpravě, provedené na počátku 19. století. Objekt v současnosti plní funkci fary včetně zázemí a byl prohlášen kulturní památkou.

Dalším ze zajímavých domů je tzv. Portál. Měšťanský, později nájemní dům s barokně a klasicistně klenutými prostorami a druhotně vloženým renesančním i gotickým portálkem v přízemí. Dům byl prohlášen za nemovitou kulturní památku.
Celý popis
Naposledy změněno: 7. 10. 2019
Rozhledna Rovnina nad Uherským Hradištěm

Rozhledna Rovnina nad Uherským Hradištěm

Uherské Hradiště, Východní Morava
Stará radnice v Uherském Hradišti

Stará radnice v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště, Východní Morava
Virtuální prohlídka Uherským Hradištěm v roce 1670

Virtuální prohlídka Uherským Hradištěm v roce 1670

Uherské Hradiště, Východní Morava
Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště, Východní Morava

Ubytování a restaurace v okolí

Galerie Slováckých vín v Uherském Hradišti

Galerie Slováckých vín v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště, Východní Morava
Hotel Slunce se stylovou restaurací a vinotékou

Hotel Slunce se stylovou restaurací a vinotékou

Uherské Hradiště, Východní Morava