Úvod > Co chcete dělat? > Libický luh v Polabí – největší lužní les v Čechách
Příroda

Libický luh v Polabí – největší lužní les v Čechách

Národní přírodní rezervace Libický luh byla vyhlášena v roce 1985. Rozkládá se ve Středočeském kraji u obce Velký Osek na pravém břehu Labe, v oblasti niv ležících pouhých 190 m n. m. Zabírá území o celkové ploše 410 hektarů. Na jaře zde rostou souvislé koberce česneku medvědího.
Národní přírodní rezervace Libický luh byla zřízena k ochraně největšího komplexu úvalového lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev, vyvinutých v závislosti na hloubce hladiny podzemní vody a periodicitě záplav, s tekoucí i stojatou vodou četných tůní v různém stupni zazemňovacího procesu, od otevřené vodní hladiny po mokřadní olšiny, a s druhově bohatými hygrofilními a mezofilními polabskými loukami.

Už na konci 17. století se luh pod názvem Libitzer Au objevuje na vojenských mapách. V roce 1819 bylo prokopáno koryto Labe a došlo tak k oddělení Pňovského luhu. Předmětem ochrany v dnešní rezervaci je nejsouvislejší lužní lesní porost v Čechách, který je u soutoku Labe s Cidlinou protkán řadou slepých ramen a tůní.

Z velké části je rezervace pokryta na sušších místech dubohabřinami a jinde mokřadními olšinami. Značný podíl na věkové struktuře zdejšího lesního porostu mají rozpadající se a odumřelé stromy. Dalším prvkem významným z hlediska biodiverzity území jsou tůně a slepá ramena. V jarním období můžete v řadě z nich pozorovat žábronožku sněžní a listonoha jarního. Zajímavé vodní rostliny najdete především v hlubších a osluněných tůních. K nejvzácnějším patří lekníny; bělostný i bílý. V mělčích tůních můžeme vidět žebratku bahenní. V rákosinách se zřídka vyskytuje ožanka čpavá. Libický luh je rovněž hnízdištěm vzácných ptáků. Stinné lesy jsou příhodné například pro čápa černého, jestřába lesního, datla černého a všech tří druhů cvrčilek. Setkat se tu můžete také s obojživelníky, za všechny uveďme alespoň skokana štíhlého a kuňku ohnivou.

Na území rezervace se nacházejí také velmi cenné lesní loučky, které hostí řadu význačných rostlin. V Libickém luhu byl v roce 1978 popsán dosud zcela neznámý rostlinný druh kruštík polabský, který patří mezi vzácné chráněné rostliny a je zdejší endemitní rostlinou. V dubnu zde silně voní rozsáhlé porosty česneku medvědího.
Přívoz Oseček přes Labe

Přívoz Oseček přes Labe

Oseček, Středočeský kraj
Naučná stezka Pňovský luh

Naučná stezka Pňovský luh

Pňov-Předhradí, Středočeský kraj
Hradiště Libice nad Cidlinou – sídlo rodu Slavníkovců

Hradiště Libice nad Cidlinou – sídlo rodu Slavníkovců

Libice nad Cidlinou, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Pension Rondel v Poděbradech

Pension Rondel v Poděbradech

Poděbrady, Středočeský kraj
Cukrárna U Reinvaldů v Poděbradech

Cukrárna U Reinvaldů v Poděbradech

Poděbrady, Středočeský kraj
Diamant bar & club

Diamant bar & club

Poděbrady, Středočeský kraj
Penzion Vila Walter & Son

Penzion Vila Walter & Son

Poděbrady, Středočeský kraj