Úvod > Co chcete dělat? > Lesopark u hradu Bítov a hradní zahrady
Příroda

Lesopark u hradu Bítov a hradní zahrady

Hrabata Daunové (1755-1904) zbudovali nad hradem rozsáhlý hradní lesopark s velkým množstvím drobných staveb, zastavení a vyhlídek na hrad a soutok řek Želetavky a Dyje. Vznikla také lovecká stezka sahající až k obci Chvalatice a na druhou stranu směrem na Dešov.

Lovecká stezka navázala na prastarou kupeckou cestu směřující kolem hradu Bítov směrem na Jihlavu a Prahu. Hvězdicový půdorys lesoparku nad hradem sahá až k původnímu hradnímu hospodářskému dvoru Vranč na východě a končí Jezírkem lásky ve směru obce Zblovice, dál pokračuje už jen stezka lovecká. Daunové v lesoparku kompozičně vysázeli různé, mnohdy i cizokrajné stromy a dřeviny a stavebně je doplnili množstvím malých staveb určených k odpočinku, zastavení a romantickému rozjímání.

Z dochovaných je třeba jmenovat zejména hradní studánku – Burgquelle s Lurdskou Madonou, na hraběcí stezce v těsné blízkosti hradu. Jezírko lásky s altánem uprostřed vody bylo cílem častých romantických vycházek panstva. Jezdilo se k němu přes jeden z nejstarších kamenných mostů u nás tzv. Slaměný most – most, původně románský byl za Daunů přebudován a mezi románské pilíře byl vložen lomený oblouk. Mostu se říká slaměný údajně proto, že v dobách válek byl krytý slaměnou střechou, kterou bylo možno zapálit a tak nepříteli znemožnit přístup dále k hradu. Červená kaplička na stezce směrem k novému Bítovu v někdejší hradní oboře je postavena v novogotickém stylu z režných pálených cihel (1885). Uvnitř je krásný reliéf s motivem Korunování Panny Marie. Mohyla předků v nejvyšším bodě lesoparku nad hradem připomíná dobu, kdy Daunové rozšiřovali hrobku pod hradní kaplí a nechali sem přemístit ostatky dřívějších majitelů hradu. 

Na hradě se nacházejí dvě hradní zahrady. Velká hradní zahrada "Burggarden" se nachází v dolní části hradu, kde stával původní dřevěný hrad (11.stol.). Po přesunu hradního jádra do východní části ostrohu za Lichtemburků (ve 14. stol.) a výstavbě kamenného hradu, zde byla zřízena hospodářská část hradu s chovem domácího zvířectva. Později byla přebudována na odpočinkovou hradní zahradu. Poslední majitel (1914 – 1945), baron Jiří Haas zde nechal postavit velké množství voliér a výběhů a proměnil zahradu a celý hrad v soukromou Zoo, jednu z největších v té době u nás. Od roku 2011 byl provoz ZooOO na hradě zrušen a firma přesunula zvířata do sousedství hradního parkoviště nad hradem.

Parkánová hradní zahrada se nachází za budovou paláce, v horní části hradu a je přístupná přes dříve – padací most a jednu z hranolových věží. Zahrada byla za hrabat Daunů (1755-1904) udržována v romantickém duchu a byly zde vysazeny cenné exotické dřeviny, z kterých se dnes dochovaly pouze Tisy a stromy Jinanu dvoulaločného. Zahrada bývá přístupná pouze při konání různých kulturních a společenských akcí a rautů.

Přírodní rezervace Doutná skála se rozkládá na katastrech obcí Bítov a Zblovice s celkovou výměrou 24,4 ha. V jihozápadní části hraničí s areálem hradu Bítov. Pralesovitý lesní porost s prudkými svahy a srázy nad levým břehem řeky Želetavky cca 1 km od jejího ústí do Dyje, na sebe váže bohatý výskyt brouků a hmyzu, který přitahuje velké množství ptactva.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 12. 8. 2021
25.9.
26.9.
Hradní kaprobraní na Bítově

Hradní kaprobraní na Bítově

Uherčice, Jižní Morava
11.12.
12.12.
Proti proudu času

Proti proudu času

Uherčice, Jižní Morava
15.5.
30.9.
Prodloužené prohlídky hradu Cornštejn

Prodloužené prohlídky hradu Cornštejn

Bítov, Jižní Morava
15.5.
30.9.
Dobrodružná hra na hradě Cornštejn

Dobrodružná hra na hradě Cornštejn

Bítov, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí

Chatová osada Bítov

Chatová osada Bítov

Bítov, Jižní Morava
Penzion a minipivovar u Tesařů

Penzion a minipivovar u Tesařů

Bítov, Jižní Morava