!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Lesopark u hradu Bítov a hradní zahrady
Příroda

Lesopark u hradu Bítov a hradní zahrady

Hrabata Daunové (1755-1904) zbudovali nad hradem rozsáhlý hradní lesopark s velkým množstvím drobných staveb, zastavení a vyhlídek na hrad a soutok řek Želetavky a Dyje. Vznikla také lovecká stezka sahající až k obci Chvalatice a na druhou stranu směrem na Dešov.

Lovecká stezka navázala na prastarou kupeckou cestu směřující kolem hradu Bítov směrem na Jihlavu a Prahu. Hvězdicový půdorys lesoparku nad hradem sahá až k původnímu hradnímu hospodářskému dvoru Vranč na východě a končí Jezírkem lásky ve směru obce Zblovice, dál pokračuje už jen stezka lovecká. Daunové v lesoparku kompozičně vysázeli různé, mnohdy i cizokrajné stromy a dřeviny a stavebně je doplnili množstvím malých staveb určených k odpočinku, zastavení a romantickému rozjímání.

Z dochovaných je třeba jmenovat zejména hradní studánku – Burgquelle s Lurdskou Madonou, na hraběcí stezce v těsné blízkosti hradu. Jezírko lásky s altánem uprostřed vody bylo cílem častých romantických vycházek panstva. Jezdilo se k němu přes jeden z nejstarších kamenných mostů u nás tzv. Slaměný most - most, původně románský byl za Daunů přebudován a mezi románské pilíře byl vložen lomený oblouk. Mostu se říká slaměný údajně proto, že v dobách válek byl krytý slaměnou střechou, kterou bylo možno zapálit a tak nepříteli znemožnit přístup dále k hradu. Červená kaplička na stezce směrem k novému Bítovu v někdejší hradní oboře je postavena v novogotickém stylu z režných pálených cihel (1885). Uvnitř je krásný reliéf s motivem Korunování Panny Marie. Mohyla předků v nejvyšším bodě lesoparku nad hradem připomíná dobu, kdy Daunové rozšiřovali hrobku pod hradní kaplí a nechali sem přemístit ostatky dřívějších majitelů hradu. 

Na hradě se nacházejí dvě hradní zahrady. Velká hradní zahrada "Burggarden" se nachází v dolní části hradu, kde stával původní dřevěný hrad (11.stol.). Po přesunu hradního jádra do východní části ostrohu za Lichtemburků (ve 14. stol.) a výstavbě kamenného hradu, zde byla zřízena hospodářská část hradu s chovem domácího zvířectva. Později byla přebudována na odpočinkovou hradní zahradu. Poslední majitel (1914 - 1945), baron Jiří Haas zde nechal postavit velké množství voliér a výběhů a proměnil zahradu a celý hrad v soukromou Zoo, jednu z největších v té době u nás. Od roku 2011 byl provoz ZooOO na hradě zrušen a firma přesunula zvířata do sousedství hradního parkoviště nad hradem.

Parkánová hradní zahrada se nachází za budovou paláce, v horní části hradu a je přístupná přes dříve - padací most a jednu z hranolových věží. Zahrada byla za hrabat Daunů (1755-1904) udržována v romantickém duchu a byly zde vysazeny cenné exotické dřeviny, z kterých se dnes dochovaly pouze Tisy a stromy Jinanu dvoulaločného. Zahrada bývá přístupná pouze při konání různých kulturních a společenských akcí a rautů.

Přírodní rezervace Doutná skála se rozkládá na katastrech obcí Bítov a Zblovice s celkovou výměrou 24,4 ha. V jihozápadní části hraničí s areálem hradu Bítov. Pralesovitý lesní porost s prudkými svahy a srázy nad levým břehem řeky Želetavky cca 1 km od jejího ústí do Dyje, na sebe váže bohatý výskyt brouků a hmyzu, který přitahuje velké množství ptactva.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 4. 8. 2020

Ubytování a restaurace v okolí

Chatová osada Bítov

Chatová osada Bítov

Bítov, Jižní Morava
Penzion a minipivovar u Tesařů

Penzion a minipivovar u Tesařů

Bítov, Jižní Morava