Úvod > Co chcete dělat? > Královská obora Stromovka v Praze
Královská obora Stromovka v Praze
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Příroda

Královská obora Stromovka v Praze

V sousedství holešovického Výstaviště leží Královská obora, dnes zvaná především jako park Stromovka. V současné době slouží k rekreačním, sportovním i kulturně vzdělávacím účelům. Rozloha obory se v různých dobách měnila, v současnosti se rozkládá asi na 95 ha.

Královská obora vznikla za Přemysla Otakara II., který ji nechal roku 1266 ohradit jako loveckou oboru a postavil zde letohrádek. Za husitské doby byla poničena a za Vladislava Jagellonského znovu obnovena. Od husitských dob byla obora vždy o svátku sv. Gotharda zpřístupňována veřejnosti. Ferdinand I. ji nechal v letech 1536-48 rozšířit a spojit přímou cestou s Pražským hradem. Byl zde založen Velký rybník (dnes neexistující), sázely se stromy přivezené ze Šárky. Největší rozkvět zažila obora za Rudolfa II. Letohrádek na stráni byl renesančně přestavěn, obora se rozšířila, rybník byl rozšířen a do jeho středu byl nasypán ostrov. V letech 1582-93 vzniklo pro zásobování rybníka vodou z Vltavy unikátní technické dílo – Rudolfova štola. Přestože byl rybník později zasypán, Rudolfova štola stále přivádí vodu od Pichlova domku u Štefánikova mostu tunelem pod Letnou až do Stromovky.

V první polovině 18. století se obora stala několikrát vojenským ležením a byla velmi poničena. Péčí hraběte Kinského byla obnovena. Za korunovace Františka I. se zde konat lidové slavnosti. Jeho císařský dekret z r. 1804 pak potvrdil definitivní zpřístupnění veřejnosti. Po roce 1850 byla založena štěpnice (německy Baumgarten) a odtud patrně vznikl název Stromovka. V roce 1689 byla poblíž Velkého rybníka postavena nákladem hraběte Kryštofa Vratislava z Mitrovic Královská dvorana (pozdější Šlechtova restaurace).
 

Nové rybníčky a stezky ve Stromovce

Stromovka prošla v posledníchletech velkou obnovou, tři zdejší rybníky byly zcela revitalizovány a došlo k vytvoření dvou nových. V roce 2016 byly na místě nejvíce podmáčených luk vybudovány dva nové rybníky o celkové ploše více než 13 200 m2, rovněž byla prokopána nová vodní koryta propojující  staré a nové rybníky do jedné soustavy. Nové rybníky byly navrženy také s ohledem na "Dubový pahorek" tak, aby působil jako ostrov, kterým historicky v 17. století skutečně byl. Dále bylo vysazeno 163 stromů a přibyly i nové chodníky.

V roce 2017 probíhala celková rekonstrukce všech cest (celková délka 3 900 m), staré poškozené asfaltové povrchy byly změněny na mlatové, část cest byla nově trasována tak, aby zohlednily a pro pěší logicky propojily nové vodní plochy, mola a nová schodiště. Ta byla vybudována na třech místech a usnadňují překonání strmých břehů bývalého Rudolfova rybníka. K parku byla také připojena nevyužívaná část Výstaviště a došlo i na opravu Rudolfovy štoly.
 

Naučná stezka Stromovkou za poznáním

Oborou vede naučně-zábavná stezka "Stromovkou za poznáním". Na přípravu infopanelů bylo využito původní dřevo z porostů Stromovky, vyplavené při povodních. 10 stanovišť stezky poskytuje návštěvníkům nejen zajímavé informace o fauně, flóře a historii parku, ale zároveň láká ke sportovnímu vyžití a pobavení během návštěvy Stromovky. Stezka začíná vstupem do Stromovky u Výstaviště a končí u Místodržitelského letohrádku. Pod oborou probíhá tunel Blanka, který je součástí pražského Městského okruhu.

Provozovatel

Obora Stromovka - MHMP

Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35, Praha 1
170 00 Praha 7
Tel.:
+420 236 007 096
Email:
info@praha.eu
WWW:
www.praha.eu
GPS:
50,106543 14,422388
 
Region:
Praha
Město:
Praha 7
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

2,0 hodiny