Úvod > Co chcete dělat? > Kotěrova vodárenská věž v Praze-Michli
Památky

Kotěrova vodárenská věž v Praze-Michli

Michelský vodojem z let 1906 – 1907 navrhl významný český architekt Jan Kotěra. Stavbu vysokou 42 metrů z neomítnutých cihel a s měděnou střechou najdete na okraji pankrácké pláně, v katastru Michle, v ulici Hanusova.
Věžový vodojem Na Zelené lišce v Michli byl postaven podle projektu architekta Jana Kotěry. Známý je i pod názvem Vršovická vodárna, Michelská vodárenská věž, či Kotěrova vodárenská věž. Věžový vodojem od roku 1907 zásoboval pitnou vodou území Vršovic, později i Braníka, Krče a Michle. Svému účelu tato stavba sloužila do roku 1975. Nejdůležitějším článkem byl vlastní vodojem, plechový válec o průměru deset a výšce pět metrů. Kubatura nádrže je 500 m3, výška hladiny při maximálním naplnění byla 299 metrů nad mořem.

Michelská vodárna byla jednou z prvních staveb svého druhu v Čechách, pojatá v novém moderním duchu. Kotěra zde, stejně jako u několika jiných staveb, použil neomítnuté cihly. Stavba se vyznačuje jednoduchou elegancí, která byla ještě zvýrazněna okolní alejí topolů. I když věž dnes už neslouží svému účelu, stala se výraznou dominantou okolí a skutečnou kulturní i technickou památkou. Naprosto nepřehlédnutelná je při výjezdu z města k dálnici D1.

Lokalita se nazývá Na Zelené lišce podle stejnojmenného zájezdního hostince, který tu v blízkosti stával. Věž je nejen výraznou dominantou, ale i historickou stavbou industriální architektury na území Městské části Prahy 4. Nyní je areál v majetku Pražské vodohospodářské společnosti, která tady má některé své provozy.


Úspěchy z hlediska památkové péče

V rámci rekonstrukce areálu jsou od roku 2019 postupně upravovány a opravovány jednotlivé objekty v areálu. Významným počinem je zejména oprava pláště podzemního a věžového vodojemu, spočívající v technickém a architektonickém řešení detailů pláště podzemního vodojemu a schodiště věžového vodojemu s postranními zídkami. Práce zahrnovaly zejména čištění lícových cihel, pískovce a žulových schodů, barevnosti glazury na tvarovkách, úpravy povrchů a spárování cihel a glazovaných tvarovek, spárořezu atiky podzemního vodojemu, cihlového zdiva pilířků schodiště věžového vodojemu, nová luxferová okna podzemního vodojemu a doplnění kovových dveří a obnovení původní barevnosti. Součástí další etapy byly opravy soklu a portálu věžového vodojemu. Došlo k jejich omytí, odstranění náletové zeleně, odstranění nefunkčních a neestetických oprav, doplnění prvků a ploch a retuši. Restaurovány byla také vchodové dveře a opraveny kovové částí. Dalšími pracemi byla opravy interiéru podzemního vodojemu. Provedené udržovací práce obnovily autentický dobový výraz objektu a zároveň byl esteticky zhodnocen nejen daný objekt, ale i dotčený areál. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova tohoto areálu je významným přínosem pro obnovu historického jádra městské části Praha 4 – Michle.