Úvod > Co chcete dělat? > Kostnice u kostela svatého Bartoloměje v Kolíně

Kostnice u kostela svatého Bartoloměje v Kolíně

Památky
Pozoruhodná barokní kostnice se čtyřmi půlkruhovými apsidami byla postavena v Kolíně v letech 1732–33 podle projektu neznámého architekta, s využitím zdiva raně gotické nárožní bašty městského opevnění. Uvnitř se nachází pylony z kosterních pozůstatků a barokní oltář.
Stavebníkem kolínské kostnice, která sousedí v těsné blízkosti chóru kostela sv. Bartoloměje, je děkan Antonín Formandl. Stavba (podle návrhu nám dnes neznámého architekta) byla roku 1733 postavena s využitím zdiva, pocházejícího z raně gotické nárožní bašty.

Má podobu čtyřboké kaple se čtyřmi půlválcovými apsidami, s půdorysem inspirovaným románskou architekturou. Střední prostor kaple je uzavřen klenbou se čtyřmi otvory. Těmi je možný průhled na horní záklopový strop, na němž je vymalován archanděl Gabriel, kterak svolává zemřelé k poslednímu soudu.

Kosti, vyplňující apsidy, pocházejí ze zrušených hrobů bývalého svatobartolomějského hřbitova. Pod jejich klenbami nalézají se symboly pomíjivé pozemské slávy — patriarchální a papežský kříž, biskupská berla, papežská tiára, meč a vladařské žezlo s jablkem. Interiér zdobící oltář svatého Kříže, má po svých stranách plastiky Ignáce Rohrbacha, zpodobňující Pannu Marii a svatého Jana Evangelistu.

Čtyři obelisky v koutech kaple byly postaveny z kostí, které sem byly převezeny roku 1850 ze hřbitova u kostela svatého Jana Křtitele na Kutnohorském předměstí, a to díky iniciativě děkana Jana Svobody. Jeho strýc František Pštros nechal v následujícím roce v Praze sestavit kostlivce s kosou, který byl umístěn vpravo od vchodu, vedle něhož jsou do omítky vyryta jména vojáků s letopočtem 1757, coby vzpomínka na sedmiletou válku. Mramorová deska, osazená na vnějším průčelí, vlevo od vstupu, uvádí jména zemřelých při morové epidemii v roce 1680 — děkana Vavřince Marka Guigniho a členů kolínského konventu kapucínů.

Před kostnicí stojí po stranách portálu raně barokní plastiky svatého Vojtěcha a svatého Prokopa, které byly původně osazeny na průčelí kostela svatého Víta na Zálabí.

Kostnice prochází rozsáhlou rekonstrukcí, hotovo by mělo být do konce roku 2019. Poté se poprvé v historii otevře turistům.
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí