Úvod > Co chcete dělat? > Kostelík Panny Marie Bolestné ve Vatěticích
Památky

Kostelík Panny Marie Bolestné ve Vatěticích

Nedaleko šumavských Hartmanic je osada Vatětice. Kdysi významná obec za minulého režimu takřka zanikla, stejně jako krásná kaple svaté Panny Marie Bolestné. Nový kostelík zasvěcený této patronce nechal na své náklady vybudovat Jakub Vinčálek mezi lety 2012 až 2017.
Kdysi významná obec s krásnou kaplí, kterou ale za minulého režimu kdosi zbořil, postupně ubývalo i lidí, přibývalo dobytka a dominantou Vatětic se stal kravín se silážní jámou. Dnes je ale naštěstí vše jinak. Kapli, do které se vejdou desítky lidí, postavil Jakub Vinčálek za své a rodinné peníze. Okolní ruiny zbořil a kámen použil právě na stavbu kaple.

Na základě dochovaných snímků vypracoval Ing. arch. Martin Volejník projekt, jenž zachovává původní dispozice kaple, ale obohacuje je o nové prvky v intencích historismu. Inspirací se mu stala především kaple Panny Marie Pomocné v nedaleké Červené u Kašperských Hor. Realizace projektu je nejdůstojnějším připomenutím dějinných zvratů, které místo poznamenaly.

Kostelík byl stejně jako zaniklá kaple zasvěcen sv. Panně Marii Bolestné. Nový kostelík má na rozdíl od té původní i kruchtu a větší věž, aby se do ní vešel zvon. Novodobý donátor kostelíka pan Jakub Vinčálek doplnil interiér skleněným oltářem z dílny renomované sklářky Vladěny Tesařové. V kapli jsou slouženy příležitostné mše a konají se duchovní akce, jako třeba adventní setkání při svíčkách.
 

Z historie obce:

Ves Vatětice je poprvé písemně doložena v roce 1540. V první polovině 17. století zde vzniklo panské sídlo s poplužním dvorem. Od roku 1702 statek vlastnila šlechtická rodina Bomalů, jež v roce 1709 iniciovala založení kaple. Jednalo se o soukromou svatyni, která až do roku 1733 neměla mešní licenci. Na konci 19. století kapli popsali autoři umělecko-historické topografie Sušicka Karel Hostaš s Ferdinandem Vaňkem. Zanikla podle údajů pamětníků v 70. letech 20. století. V roce 2012 zahájil aktivity na obnovu kaple s respektováním její historické podoby nový majitel areálu Jakub Vinčálek.

Podle sčítání lidu, domů a bytů v ní v roce 2001 trvale žilo pouze pět obyvatel v sedmi domech, ostatní objekty ve vsi byly klasifikovány jako rekreační.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 7. 10. 2019