Úvod > Co chcete dělat? > Kostel svatého Wolfganga v Hnanicích
Památky

Kostel svatého Wolfganga v Hnanicích

První písemný doklad o existenci obce Hnanice pochází z období 1200 až 1213, kdy sem přišlo sedm svobodných usedlíků a postavili si zde domy včetně malé kaple se sakristií a věží. Podle určitých pramenů sloužila tato obec jako shromaždiště rytířů křížových výprav do Svaté země.
Na státní hranici s Rakouskem, jižně od Znojma, leží starobylá obec Hnanice. Toto neobvyklé jméno označuje místo, kde byl zemský nepřítel hnán ze země přes zemské hranice.

Rozměry původní malé kaple se v pozdějších letech staly nedostačujícími, a tak pravděpodobně loucký klášter nechal postavit větší kapli s oltářem zasvěceným sv. Wolfgangovi. V kapli se od počátku nacházela studnaléčivou vodou, která uzdravila mnoho nemocných a podle legendy vrátila zrak i rytíři. Roku 1480 se loucký opat Pavel rozhodl, že ke kapli přistaví nynější nádherný kostel. Původním plánem bylo překrytí celé kaple, ale kvůli sporům o finanční prostředky a složité církevní situaci, se od tohoto plánu upustilo. Původní kaple tak zůstala zachována a byl k ní přistavěn mohutný kostel.

Od roku 1518 zde byl ustanoven kněz oltářník, který měl za povinnost sloužit čtyři mše týdně. V druhé polovině 16. století, kdy se českými zeměmi šířil protestantismus, fara zanikla. Během třicetileté války byl kostel vypálen a opuštěn. Následně byla pozdně gotická stavba opravována a barokizována. Josefínské reformy ukončily dlouholetou tradici poutí, ze studniční kaple se stalo obecní skladiště a celá disposice starého kostela byla přestavěna na tři samostatné prostory zvlášť přístupné. Teprve koncem 19. století byla kaple se studnou znovu upravena. Po roce 1945 začala další etapa chátrání kostela. Opravy přinesly až 80. a 90. léta.

K perlám vnitřního vybavení patří varhany na kůru z roku 1940, které mají na svou dobu velice moderní systém. Věž se zase pyšní nejstarším zvonem znojemského kraje, který pochází z roku 1480. Vedle něj je pak ještě jeden zvon darovaný z Vídně a v malé věži nad starým kostelem je malý zvonek, který připomíná ukončení generální opravy kostela z roku 1999.

Farnost je v současné době spravována z fary Znojmo-Louka. Bohoslužby se v kostele sv. Wolfganga konají v neděli od 9:45 a v úterý od 18:00 (17:00 – zimní čas).
 
Zobrazit více
Naposledy změněno: 9. 10. 2019