Úvod > Co chcete dělat? > Kostel svatého Wolfganga v Hnanicích
Památky

Kostel svatého Wolfganga v Hnanicích

Kostel se nachází v kruhové návsi obce. Jedná se o pozdně gotický trojlodní kostel z období 1480-1496. Uvnitř kostela ve Studniční kapli spatříte zachovalou studnu s renesanční obrubní. Na věži je dochován velmi starý zvon z roku 1480, v interiérech pak velmi bohatý barokní a rokokový inventář.
Na státní hranici s Rakouskem, jižně od Znojma, leží starobylá obec Hnanice. Toto neobvyklé jméno označuje místo, kde byl zemský nepřítel hnán ze země přes zemské hranice. Kostel sv. Wolfganga, jediný tohoto zasvěcení na území ČR. Na místě léčivého pramene byl pravděpodobně na konci 13. století postaven prostý jednolodní gotický kostelík se studnou sv. Wolfganga. Roku 1471 vymohl loucký opat Jan Bavor udělení odpustků věřícím, kteří místo navštíví. Tito pak u studny sv. Wolfganga skládali příspěvky na stavbu kostela nového. Léčivá voda uzdravila mnoho nemocných a podle legendy vrátila zrak i rytíři.

Roku 1480 se loucký opat Pavel rozhodl, že ke kapli přistaví nynější nádherný kostel. Původním plánem bylo překrytí celé kaple, ale kvůli sporům o finanční prostředky a složité církevní situaci, se od tohoto plánu upustilo. Původní kaple tak zůstala zachována a byl k ní přistavěn mohutný kostel. Budování velkolepého poutního chrámu bylo zahájeno roku 1482 výstavbou západní věže s ochozem, která plnila fortifikační funkci, následně pokračovalo stavbou monumentálního pozdně gotického trojlodí s bočními portály datovanými letopočtem 1483.
 

Jedinečná stavba s unikátními zvony

Stavba je ojedinělá na našem území i svou umělecko-historickou kvalitou, např. lichá kružba kruchty má analogie v tvorbě vídeňské svatoštěpánské huti apod. Po vysvěcení trojlodí roku 1510 stavba již nepokračovala.
Od roku 1518 zde byl ustanoven kněz oltářník, který měl za povinnost sloužit čtyři mše týdně. V druhé polovině 16. století, kdy se českými zeměmi šířil protestantismus, fara zanikla. Po vypálení během třicetileté války získalo trojlodí kostela barokní klenbu, nový krov a po roce 1657 i hodnotné barokní vybavení.

Josefínské reformy ukončily dlouholetou tradici poutí, ze studniční kaple se stalo obecní skladiště a celá disposice starého kostela byla přestavěna na tři samostatné prostory zvlášť přístupné. Teprve koncem 19. století byla kaple se studnou znovu upravena. Po roce 1945 začala další etapa chátrání kostela. Opravy přinesly až 80. a 90. léta.

K perlám vnitřního vybavení patří varhany na kůru z roku 1940, které mají na svou dobu velice moderní systém. Věž se zase pyšní nejstarším zvonem znojemského kraje, který pochází z roku 1480. Vedle něj je pak ještě jeden zvon darovaný z Vídně a v malé věži nad starým kostelem je malý zvonek, který připomíná ukončení generální opravy kostela z roku 1999. Farnost je v současné době spravována z fary Znojmo-Louka. Bohoslužby se v kostele sv. Wolfganga konají v neděli od 9:45 a v úterý od 18:00 (17:00 – zimní čas).

V roce 2021 uplynulo 100 let od posvěcení dvou zvonů. Sláva se uskutečnila 30. října 1921. První, menší zvon nazvaný sv. Josef zhotovil zvonař Hermann Neumann v Bodenbachu a druhý nazvaný sv. Wolfgang odlil Lorenz Pistorius v Egger.

Provozovatel

Farnost Louka Znojmo

kostel Hnanice
671 81 Hnanice
Tel.:
+420 736 523 600
Email:
info@farnostlouka.cz
WWW:
www.farnostlouka.cz
GPS:
48,797333 15,987607
 
 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 

Ubytování a restaurace v okolí

Vinařství Thaya ve Hnanicích u Znojma

Vinařství Thaya ve Hnanicích u Znojma

Hnanice, Jihomoravský kraj
Hotel Vinice Hnanice

Hotel Vinice Hnanice

Hnanice, Jihomoravský kraj
Malovaný sklep v Šatově

Malovaný sklep v Šatově

Šatov, Jihomoravský kraj