Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Václava a sv. Anežky České Hustopeče
Kostel sv. Václava a sv. Anežky České Hustopeče
"> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České Hustopeče

Dnešní moderní kostel stojí na místě, kde se původně nacházel gotický kostel sv. Václava z počátku 14. století. Ten byl následkem pádů věže v roce 1962 stržen. Nový kostel je postaven podle projektu brněnského výtvarníka a architekta Ludvíka Kolka.
Písemné prameny uvádějí chrám na počátku 14. století, v tomto stolení byl také kostel zasvěcen sv. Václavovi, českému zemskému zastánci a patronu vinařů. Na konci 15. století byla přistavěna pozdně gotická kaple, na jejíž stěně byl namalován obraz Smrt Panny Marie, který se řadí mezi nejhodnotnější moravská gotická díla. Poté probíhalo mnoho úprav, ale nejvýznamnější stavební fází, která završila architektonický vývoj půdorysu chrámu prodělala stavba v letech 1512-1517. V těchto letech vznikl monumentální pozdně goticky presbytář se síťovou klenbou. V 16. století došlo ještě ke zvýšení věže o renesanční ochoz. Na začátku 20. století probíhaly novogotické úpravy kostela, při nich se věž osadila kamenným ochozem. Hmotnost věže tak byla opět zvýšena.

Za první i druhé světové války byly z věže kostela sneseny zvony, které měly sloužit k válečným účelům. Tím se částečně narušila statika věže. Stavbu poškodily i osvobozovací boje v dubnu roku 1945 a v roce 1953 se ve věži začaly objevovat trhliny. Řešení špatného stavu věže se během let stále odkládalo, až došlo 26. února 1961 ve 3 hodiny a 15 minut ke zřícení věže kostela. Ta prolomila střechu a klenbu hlavní lodi kostela, presbytář, sakristie a boční kaple zůstaly neporušeny. I přesto byl roku 1961 vydán příkaz ke zbourání celého kostela.

Přes snahy odborníků a veřejnosti o zachování velmi cenné zbylé části, bylo rozhodnuto o provedení demolice celého objektu a dne 4. září 1962 došlo k destrukci zbytku kostela. Zachované vybavení původního kostela a některé vzácné architektonické fragmenty byly uchovány na hustopečské faře a poté i v nově zřízené kapli na Křížovém vrchu. To, co se nepodařilo dostat z kostela před demolicí zachraňovali místní ještě z vyvezených sutin.
 
Novodobý kostel sv. Václava a sv. Anežky České od brněnského malíře a umělce Ludvíka Kolka je jedním z prvních sakrálních objektů postavených v ČR po pádu komunismu. V dubnu roku 1990 při slavnostní návštěvě na Velehradě posvětil papež Jan Pavel II. základní kámen, v červnu začal archeologický průzkum náměstí, v dubnu 1991 byl posvěcen pozemek stavby, 1992 začala stavba a v roce 1994 byl kostel vysvěcen.
 
Celkově se přihlásilo 20 architektů s převážně historizujícími návrhy. V závěru komise však rozhodla pro moderní návrh Ludvíka Kolka.   Budova kostela je dvoupodlažní s netradičním půdorysem otevřené spirály, která se odvíjí od centra, kterým je přízemní kaple sv. Anežky České. Vrchol věže je zakončen křížem, pod kterým se nachází atribut sv. Václava, kovový kruh v podobě koruny. Ve věži kostela je zavěšeno 8 zvonů, z toho jsou 4 staré (nejstarší z roku 1501). Pod kostel se také nachází původní románská krypta s náhrobky měšťanů. Varhany byly do kostela instalovány v roce 1997. Kostel pojme zhruba 300 osob.

Ubytování a restaurace v okolí

Sklípek Aurora v Hustopečích

Sklípek Aurora v Hustopečích

Hustopeče, Jihomoravský kraj
Koštovna Crustum Hustopeče

Koštovna Crustum Hustopeče

Hustopeče, Jihomoravský kraj
Amande Restaurant Hustopeče

Amande Restaurant Hustopeče

Hustopeče, Jihomoravský kraj
Restaurace Amande

Restaurace Amande

Hustopeče, Jihomoravský kraj