Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Stanislava v Pitíně
Památky

Kostel sv. Stanislava v Pitíně

Farní kostel sv. Stanislava je jednolodní orientovaná stavba s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží nad vstupem. Jedná se o výraznou dominantu obce Pitín.
Kostel s farou je v Pitíně připomínán již v 15. století. V r. 1585 postavili tehdejší majitelé zámku Nový Světlov, bratři Václav a Vilém Tetaurové, v Pitíně nový českobratrský kostel. Při reformačním hnutí po bitvě na Bílé hoře se obyvatelstvo Pitína vrátilo z velké části ke katolické víře. V r. 1650 byla farnost pitínská zrušena a její zprávu zajišťovali faráři z Bojkovic.

V letech 1758 až 1773 byl kostel rozšířen o presbytář a sakristii. V r. 1786 byla fara v Pitíně znovu zřízena. Farní kostel sv. Stanislava vznikl ve své současné podobě v letech 1851 až 1855 přestavbou původního kostelíka téhož patrocinia. Nejrozsáhlejší opravu prodělal v letech 1950 až 1951, kdy byla kvůli vážnému poškození sejmuta klenba a celý interiér kostela byl zmodernizován.

Opravený kostel posvětil pitínský rodák, olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha (1888 – 1961), který je pochován na místním hřbitově.

Ubytování a restaurace v okolí