Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Michaela a starý městský hřbitov v Bechyni
Památky

Kostel sv. Michaela a starý městský hřbitov v Bechyni

Kostel sv. Michala leží mimo původní historické centrum města. Jedná se o raně barokní hřbitovní kostelík ze 17. století. Představuje jeden z nejstarších raně barokních centrálních kostelů u nás.
Hřbitovní kostel svatého Michaela je jedním z nejstarších raně barokních centrálních kostelů v Čechách, nechal ho před severní městskou hradební zdí postavit nejmladší ze tří bratrů Jan Norbert ze Šternberka. Stavba byla započata v roce 1667 a dokončena byla o tři roky později. Bohužel se nedochovalo jméno stavitele, ale je pravděpodobné, že jím byl Antonio de Alfieri, který v té době pracoval na stavbě hřbitovního kostela svatého Víta v Týně nad Vltavou. Oba kostely mají mnoho společných architektonických prvků, a jsou si velice podobné. Hlavní vstup na hřbitov i do kostela je z ulice Michalská.

V interiéru kostela jsou niky, ve kterých jsou umístěny sochy svatých. Na východní stěně se nachází boční oltář svatého Floriána a v nikách socha svatého Jana Křtitele a socha svatého Karla Boromejského. Na západní stěně stojí boční oltář svaté Rozálie a po stranách v nikách socha svatého Jana Nepomuckého a socha svatého Ignáce. Na jihu je kruchta se stlačeným obloukem. Na severu se nachází polokruhový prostor presbytáře s hlavním oltářem svatého Michaela. Pod presbytářem je umístěn sklepní prostor, který je přístupný pouze ze hřbitova. Původně tam bylo schodiště s dveřmi. Ty byly později zazděny a nahrazeny oknem. Schodiště bylo zasypáno a srovnáno s terénem. Sklep původně sloužil jako umrlčí komora.

Ke kostelu také náleží starý městský hřbitov, který byl založen pravděpodobně na počátku 17. století, přesné datum bohužel neznáme. Zcela určitě byl založen ještě před výstavbou kostela svatého Michaela, tedy před rokem 1667. Na hřbitově se nacházejí hroby významných vědců, učitelů, lékařů, umělců, podnikatelů, legionářů, řemeslníků a dalších osobností ze života města a okolí. Je zde také soubor litinových křížů, který patří k nejucelenějším a nejlépe dochovaným souborům u nás a je zajímavým dokladem kovolijeckého řemesla. Nachází se zde okolo 700 litinových křížů.

V kostele byly v roce 2022 zrekonstruvány krásné varhany z 18. století, návštěvníci je mohou slyšet při různých koncertech, které se v kostele konají. Hřbitovní kostel sv. Michaela je možné navštívit v červenci a v srpnu, od úterý do soboty, od 14 do 17 hodiny, k dispozici jsou prohlídky s průvodcem. Bohoslužby se zde neslouží.

Ubytování a restaurace v okolí

Vila Elektra

Vila Elektra

Bechyně, Jihočeský kraj
Pivovar v Bechyni

Pivovar v Bechyni

Bechyně, Jihočeský kraj
Apartmány Lhota u Bechyně

Apartmány Lhota u Bechyně

Bechyně, Jihočeský kraj
Camping Prima Koloděje nad Lužnicí

Camping Prima Koloděje nad Lužnicí

Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj