Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Martina ve zdi v Praze
Památky

Kostel sv. Martina ve zdi v Praze

Kostel sv. Martina na Starém Městě v Praze se zachoval jako takřka neporušené dílo středověku, jako vzácný doklad hodnotné románské a gotické architektury. Byl postaven v období mezi roky 1178 až 1187 v tehdejší osadě Újezd, která byla později rozdělena mezi Staré a Nové Město.
Kostel sv. Martina ve zdi se nachází nedaleko Národní třídy v Praze. Původně zde stála osada Újezdem sv. Martina, která byla ve třináctém století při stavbě městských hradeb rozdělena na dvě části. Ta větší část se nacházela vně hradeb na území pozdějšího Nového Města, menší část i s kostelem byla součástí Starého Města. Odtud pochází také zvláštní název "ve zdi" - protože se samotný kostel svou jižní stěnou dotýkal hradební zdi, dostal později název kostel sv. Martina ve zdi. V sousedství se totiž nacházela městská brána, zvaná branou sv. Martina.

Kostel byl původně postaven v románském slohu. Za vlády Karla IV. se mu však dostalo gotické přestavby, při které byla postavena hranolová zeď. Mezi léty 1360 až 1370 bylo presbyterium zaklenuto žebrovou klenbou, která je považována za jednu z nejstarších tohoto typu u nás. Žebra klenby vyrůstají z konzol zdobených maskami, svorníky zdobí růže a hvězda. Pozdně gotická přestavba, tedy dnešní podoba kostela, byla dokončena až kolek roku 1488. V roce 1678 kostel postihla ta tragédie, že vyhořel. V důsledku požáru došlo k přestavbě celé horní části věže. Dalším zlomovým rokem byl rok 1784, kdy byl kostel zrušen a přeměněn na skladiště, byty a obchody.

Po první světové válce získala kostel do dlouhodobého pronájmu Českobratrská církev evangelická, jejíž péčí byla v nedávných letech provedena generální oprava objektu, spojená s archeologickým výzkumem. Kolem kostela se po staletí rozkládal hřbitov. Připomíná ho pamětní deska členů významné sochařské rodiny Brokofů, pohřbených zde v 18. století, zasazená na vnější stěně presbyteria. Několik původních náhrobních kamenů je umístěno uvnitř kostela.