Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Památky
Kostel, původně zasvěcený sv. Janovi, vznikl nejspíš po roce 1300. Byl renesančně a barokně upravován, přesto si ponechal svůj gotický ráz. Loď je obdélná s valenou klenbou, presbyterium má žebrovou křížovou klenbu.
Dolní Město leží asi 11 km od Humpolce směrem na Světlou nad Sázavou. První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z poloviny 14. století, pravděpodobně je však kostel o něco starší. V předhusitské době byla stavba zasvěcena sv. Janu Křtiteli, jako svatý Martin je zmiňována poprvé v roce 1653. Kostelík je unikátní obzvláště dochovanými gotickými freskami ze 14. století.

Na klenbě presbytáře naleznete symboly čtyř evangelistů a anděly nesoucí mandorlu s žehnajícím Kristem, sedícím na duze. Pod ním na východní stěně klečí coby přímluvčí Panna Maria a sv. Jan Křtitel. Severní stěnu pokrývaly fragmenty pašijových výjevů. V lodi se uchovaly pouze poškozené malby, na nichž lze však rozeznat scénu boje svatého Jiří s drakem, postavu sv. Václava s možnými alegorickými výjevy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

Kostel se nachází na místním hřbitově, před kostelem se tyčí sloup se sochou Madony z počátku 18. stol., za ním je hranolová zvonice s dřevěným patrem na zděném přízemí z přelomu 17. a 18. stol.


Celý popis
Naposledy změněno: 5. 9. 2019
23.7.
25.7.
Sázavafest 2020

Sázavafest 2020

Světlá nad Sázavou, Vysočina
21.2.
Klavír Za komínem - Jára Bárta

Klavír Za komínem - Jára Bárta

Humpolec, Vysočina
28.2.
Circus Ponorka

Circus Ponorka

Humpolec, Vysočina
1.3.
Princezna na ocet

Princezna na ocet

Humpolec, Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí