Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Martina v Blansku
Památky

Kostel sv. Martina v Blansku

Kostel sv. Martina se nachází na tzv. Starém Blansku. Podle legendy sahá původ zdejší farnosti až do roku 882, kdy osady na Blanensku navštívil sv. Metoděj. Archeologové zde nalezli střepy z 11. století.
Původní kostel měl obdélníkový půdorys bez věže a byl obehnán vysokou obrannou zdí. Později byl kostelík výrazně obnoven roku 1707 nákladem rodu Gellhornů. Byla postavena nová věž, oratorium a kůr. Další významnou úpravou bylo prodloužení kostelní lodi k východu a přestavba kněžiště v roce 1793.

V roce 1993 bylo při průzkumu kostela zjištěno, že značná část jižní obvodové zdi pochází z 1. poloviny 12. století. Tato zeď pod svrchní omítkou ukrývala vedle zbytku krásného gotického portálu také cca 1m vysoké torzo románské pískovcové plastiky muže s mečem. Jde o naprosto unikátní a historicky dosud spolehlivě nezdůvodněný nález, neboť románských plastik se na Moravě dochovalo jen minimum a téměř vždy šlo pouze o ornamentální výzdobu.

V rámci archeologického průzkumu zde byly nalezeny dvě sloupové jámy, patrně pozůstatku blíže neznámé stavby. V rámci nich byla nalezena kolekce raně středověkých keramických střepů.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021

Ubytování a restaurace v okolí