Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdaneč
Památky

Kostel sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdaneč

Kostel sv. Maří Magdalény postavil počátkem 18. století stavitel František Jedlička podle návrhu architekta Tomáše Haffeneckera z Prahy. Kostel i jeho interiéry jsou barokní.
Vzácnou součástí kostela jsou sochy od řezbáře Ignáce Rohrbacha. Do roku 1907 byly v kostele varhany, které jsou jednou třetinou varhan zrušeného kostela v Sedlci u Kutné hory. Druhá třetina varhan je v Přelouči a o třetí třetině se dodnes neví. Dnešní varhany byly koupeny v roce 1907 a roku 1994 byly restaurovány.

Věž kostela měla kdysi kromě hodin i orloj, který byl dílem Abrahama Chrudimského z roku 1646. Dnes uvnitř věže bije 5 zvonů. Podle pověsti se při slévání velkého zvonu v roce 1603 přiblížilo několik jeptišek a naházely do formy dukáty, aby „zvon též zlatem zněl ke cti a slávě Boží“. Zajímavostí je, že ve střeše věže je vidět komín od pece ve věžní světnici.
Cyklotrasy podél Opatovického kanálu

Cyklotrasy podél Opatovického kanálu

Lázně Bohdaneč, Pardubický kraj
Wellness centrum léčebných lázní Bohdaneč

Wellness centrum léčebných lázní Bohdaneč

Lázně Bohdaneč, Pardubický kraj
Bohdanečská lípa

Bohdanečská lípa

Lázně Bohdaneč, Pardubický kraj

Ubytování a restaurace v okolí