Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Linharta v Kdousově
Památky

Kostel sv. Linharta v Kdousově

Pozdně barokní monumentální kostel s prvky nastupujícího klasicistního estetického cítění postavený v letech 1753-1763 stojí v areálu bývalého hřbitova, ohrazeného architektonicky náročněji řešenou ohradní zdí a širokým kamenným schodištěm v průčelí. Monumentální kostel dominuje širokému okolí.
Kostel sv. Linharta byl zbudován kolem poloviny 18. století. Jedná se o zajímavě uskupený soubor sakrálních a hospodářských staveb, který je tvořen kostelem s ohradní zdí, farou s ohradní zdí a kapličkou, sýpkou a dalšími přidruženými nechráněnými objekty. Jedná se o velkoryse pojatou stavbu, když vezmeme v potaz rozsah zastavěného území.

Svatostánek byl vysvěcen 2. července 1767. Kostel je pozdně barokní jednolodní stavbou s klasicistními prvky, s odsazeným kněžištěm. Vlevo od kněžiště stojí kaple Panny Marie Bolestné, vpravo pak sakristie, nad níž se nachází oratoř. Nad rizalitem kostela se tyčí věž. V kostele jsou celkem tři oltáře, autorem oltářního obrazu (znázorňujícího světce před královským soudem) je Johan Leopold Daysigner. Mimo to zde ještě uvidíte obraz sv. Františka z Pauly nebo štukovou plastiku archanděla Rafaela s andílky. Nechybí ani bohatá štuková výzdoba či křtitelnice se sousoším Kristova křtu.

Kostel má i své varhany, které zhotovil roku 1757 Ignác Florián Kasparides. Skříň zdobí polosochy sv. Cecilie, krále Davida a andílků hrajících na citeru, flétnu a housle. Dále v interiéru spatříte sochy sv. Cyrila, Metoděje, Václava a Anežky České od Heřmana Kotrby z roku 1955 a sousoší Malé kalvárie. Obrazový soubor křížové cesty pochází údajně z roku 1770, závěsný obraz Madony s dítětem z 1. poloviny 18. století.

Architektonicky velmi hodnotná barokní stavba vytváří se sousedními budovami působivý celek.
 

Provozovatel

Římskokatolická farnost Kdousov

Kdousov 1
675 32 Kdousov
Tel.:
+420 733 755 883
Email:
kdousov@dieceze.cz
WWW:
https://www.farno...
WWW:
https://www.pamat...
GPS:
48,987700 15,648515
 
 

Časová náročnost

0,5 hodiny

 
 
12.8.
13.8.
XII. Jemnická bitva

XII. Jemnická bitva

Jemnice, Kraj Vysočina
13.8.
14.8.
Bítovská hradní pouť

Bítovská hradní pouť

Uherčice, Jihomoravský kraj
24.9.
25.9.
Hradní kaprobraní na Bítově

Hradní kaprobraní na Bítově

Uherčice, Jihomoravský kraj
1.5.
30.9.
Výstava na hradě Bítově

Výstava na hradě Bítově

Uherčice, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí