Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Jiří v Kobylí s unikátní zvonicí
Památky

Kostel sv. Jiří v Kobylí s unikátní zvonicí

V obci Kobylí, která je proslavená vynikajícím vínem, stojí prastarý kostel sv. Jiří, jehož počátky sahají do ranného středověku. Unikátem je obranná zvonice u kostela. Po stranách oltáře se nachází socha svaté Ludmily a svatého Václava.
Starobylá ves Kobylí je odedávna spojována s vinnou révou. Leží na říčce Trkmance v prostoru Modrých hor (název odvozen od Modrého portugalského, které zde dobře prospívá). Dominantou obce je starodávný kostel sv. Jiří.

Podle písemných pramenů stával kostel v obci již v roce 1252. Jeho pozůstatkem je svatyně s gotickým presbytářem z 15. století. Během staletí byl mnohokrát přestavován. V roce 1619 bylo Kobylí 5x zpustošeno císařskou (Habsburskou) katolickou armádou v čele s velitelem Dampierrem. Tehdy byl spálen v Kobylí novokřtěnský dvůr a škola a odvezeno na 70 vozů kořisti. Roku 1620 plenili Kobylí císařští spojenci Poláci a roku 1621 sami císařští, a to hned 3x. Roku 1623 vpadl do Kobylí Bethlem Gábor a spálil také kostel. Po bělohorské bitvě, kdy byla panství evangelických pánů konfiskována, dostalo se Kobylí olomouckým jezuitům. Obnova kostela začala roku 1670, v této ranně barokní podobě se nám zachoval dodnes.
 
Uvnitř svatostánku je křížová cesta se starodávnými obrazy, oltář je vyřezávaný z 19. stol. – jeho hlavním motivem je sv. Jiří bojující s drakem. Po stranách jsou sochy sv. Ludmily a sv. Václava. Vpravo je barokní oltář se sochami sv. Anny a sv. Josefa. Kazatelna je rokoková, v místě se nacházejí novější varhany.
 

Obranná zvonice v Kobylí

Zdejší kostel sv. Jiří byl v minulosti místem, kde se shromažďovali obyvatelé před nebezpečím. Jeho umístění na nepřístupné části bylo zpevněno zdí, kdy v čele před samotným kostelem stála oddělená strážní věž zvonice tzv. kampanila, u nás celkem neobvyklá obranná fortifikace. V roce 1690 byla opatřena zvonem sv. Stanislav (154 kg) a roku 1714 zvonem sv. Řehoř (220 kg).

Provozovatel

Římskokatolická farnost Kobylí na Moravě

Kobylí 112
691 10 Kobylí
Tel.:
+420 519 431 248
Email:
kobyli@dieceze.cz
WWW:
farkob.sweb.cz
GPS:
48,930152 16,893422
 
 

Časová náročnost

0,5 hodiny

 
 
Muzeum obce Kobylí

Muzeum obce Kobylí

Kobylí, Jihomoravský kraj
Větrný mlýn Vrbice

Větrný mlýn Vrbice

Vrbice, Jihomoravský kraj
Kostel sv. Jiljí ve Vrbici

Kostel sv. Jiljí ve Vrbici

Vrbice, Jihomoravský kraj