Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

Kostel sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích

Památky
V Uhlířských Janovicích najdete jednolodní kostel z lomového kamene s kamenickými detaily z místního červeného pískovce. Na místě tohoto kostela stála románská kaple ještě za dob prvního slovanského osídlení. Ve 13. století k ní byl přistavěn pozdně románský kostelík zasvěcený sv. Jiljí.
Okolí dnešních Uhlířských Janovic bylo osídleno Zličany. Od roku 1167 drželi zdejší kraj páni z Divišova (později ze Šternberka). Jeden z nich, Jan ze Šternberka, založil okolo roku 1250 osadu, která nesla jeho jméno. První písemný doklad o Janovicích je až z roku 1352. Od téhož roku je uváděn i přívlastek „Uhlířské“, připomínající časté povolání místních obyvatel.

Ještě před založením osady byla pravděpodobně v místě starého slovanského hradiště postavena románská kaple. K románské lodi byl ve 14. století přistavěn gotický presbytář. Z této doby se dochovaly vzácné fresky, objevené roku 1895 a restaurované v roce 1953. Stěny jsou rozděleny ve třech vodorovných pruzích v obdélná pole, na severní straně presbytáře zahlédnete Večeři Páně, Zajetí, Bičování a Korunování Krista trním, Ukládání do hrobu, Vstup do Předpeklí, Zmrtvýchvstání. Dále fresky zobrazují Krista nesoucího kříž, Nanebevstoupení Páně a Seslání sv. Ducha. Východní stěnu zdobí král David a na jižní straně jsou postavy sv. Petra a Pavla. Na klenbě lze rozeznat šternberský znak a nebeská tělesa.

V severní stěně kostela byste našli románské okno, ostatní okna jsou hrotitá, s kružbami z pseudogotické opravy na počátku 20. století. Oltář je rokokový, kazatelna empírová. Dva obrazy z 19. století zpodobňují sv. Jana Nepomuckého a Smrt sv. Josefa. V areálu bývalého hřbitova stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1853, barokní márnice a dřevěná zvonička.

Celý popis
Naposledy změněno: 18. 9. 2019

Ubytování a restaurace v okolí

Tábořiště Na Břečkárně v Ratajích nad Sázavou

Tábořiště Na Břečkárně v Ratajích nad Sázavou

Rataje nad Sázavou, Střední Čechy
Luxusní středověký kemp v Malešově

Luxusní středověký kemp v Malešově

Malešov, Střední Čechy
Stromhouse – stromový domek v Posázaví

Stromhouse – stromový domek v Posázaví

Vlkančice, Střední Čechy
Mlýn Dänemark u Kutné Hory

Mlýn Dänemark u Kutné Hory

Kutná Hora, Střední Čechy