Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Jana Křtitele v Lomnici nad Lužnicí

Kostel sv. Jana Křtitele v Lomnici nad Lužnicí

Památky
Na místě dnešního kostela existovala starší svatyně nepochybně ještě před lokací městečka i vznikem hradu.
Dnešní kostel, tvořený obdélnou lodí, pětiboce uzavřeným presbytářem a severní sakristií, byl zřejmě nově postaven po požáru roku 1358 (žebrová klenba dochována jen v sakristii; klenba presbytáře je barokní, loď je plochostropá). Roku 1467 byl vydrancován. Patrně až na přelomu 15. a 16. století byla k jižní zdi lodi přistavěna mohutná věž, která je typickým pozdním dílem pozdně gotické rožmberské huti; nároží mají pravidelné zazubení zaříznutím omítky, v ploše hrubých omítkových ploch jsou znakové omítkové terče a hlazené okenní pasparty. Dokladem obranné funkce věže i celého areálu kostela jsou četné klíčově střílny.

Koncem 16. století bylo k věži přistavěno schodiště se sgrafitovým kvádrováním a zubořezem. Exteriér presbytáře byl vyzdoben nástěnnými malbami. Roku 1650 kostel vyhořel. Roku 1793 byl presbytář nově zaklenut valenou : klenbou s lunetami a byly zvýšeny stěny lodi. Nová střecha lodi však přesto nedosáhla hřebene střechy vyššího presbytáře. Starší tabulový strop lodi byl nahrazen rákosovým stropem. Věž dostala již roku 1779 nové římsy a okna a byla o 1 střevíc zvýšena. Roku 1792 byl vystaven kůr. Schody byly do dnešní podoby vystavěny roku 1814. Do dnešní podoby byla věž novogoticky upravena roku 1872.
Celý popis
Naposledy změněno: 13. 8. 2019
15.8.
Festival dechových hudeb Lomnice

Festival dechových hudeb Lomnice

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
28.8.
29.8.
Folklorní festival U Zlaté stoky

Folklorní festival U Zlaté stoky

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
12.9.
Běh kolem Světa

Běh kolem Světa

Třeboň, Jižní Čechy
22.8.
Švýcarský den v Třeboni 2020

Švýcarský den v Třeboni 2020

Třeboň, Jižní Čechy
Naučná stezka Velký Lomnický

Naučná stezka Velký Lomnický

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
Rybník Velký Tisý

Rybník Velký Tisý

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
Stará radnice v Lomnici nad Lužnicí

Stará radnice v Lomnici nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
Velký Lomnický rybník

Velký Lomnický rybník

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy