Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Jana Křtitele v Lomnici nad Lužnicí

Kostel sv. Jana Křtitele v Lomnici nad Lužnicí

Památky
Na místě dnešního kostela existovala starší svatyně nepochybně ještě před lokací městečka i vznikem hradu.
Dnešní kostel, tvořený obdélnou lodí, pětiboce uzavřeným presbytářem a severní sakristií, byl zřejmě nově postaven po požáru roku 1358 (žebrová klenba dochována jen v sakristii; klenba presbytáře je barokní, loď je plochostropá). Roku 1467 byl vydrancován. Patrně až na přelomu 15. a 16. století byla k jižní zdi lodi přistavěna mohutná věž, která je typickým pozdním dílem pozdně gotické rožmberské huti; nároží mají pravidelné zazubení zaříznutím omítky, v ploše hrubých omítkových ploch jsou znakové omítkové terče a hlazené okenní pasparty. Dokladem obranné funkce věže i celého areálu kostela jsou četné klíčově střílny.

Koncem 16. století bylo k věži přistavěno schodiště se sgrafitovým kvádrováním a zubořezem. Exteriér presbytáře byl vyzdoben nástěnnými malbami. Roku 1650 kostel vyhořel. Roku 1793 byl presbytář nově zaklenut valenou : klenbou s lunetami a byly zvýšeny stěny lodi. Nová střecha lodi však přesto nedosáhla hřebene střechy vyššího presbytáře. Starší tabulový strop lodi byl nahrazen rákosovým stropem. Věž dostala již roku 1779 nové římsy a okna a byla o 1 střevíc zvýšena. Roku 1792 byl vystaven kůr. Schody byly do dnešní podoby vystavěny roku 1814. Do dnešní podoby byla věž novogoticky upravena roku 1872.
Celý popis
Naposledy změněno: 13. 8. 2019
Naučná stezka Velký Lomnický

Naučná stezka Velký Lomnický

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
Rybník Velký Tisý

Rybník Velký Tisý

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
Stará radnice v Lomnici nad Lužnicí

Stará radnice v Lomnici nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
Velký Lomnický rybník

Velký Lomnický rybník

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy