Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích
Památky

Kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích

Dominantní památkou Chudenic, úzce spojenou s Czerninským rodem, je gotický farní kostel svatého Jana Křtitele.
Jádro dnešního kostela pochází z druhé poloviny 14.stolí a již v roce 1355 je uváděn jako kostel farní. V roce 1378 je připomínán plebánem Přibíkem Pulkavou z Hradenína, známým kronikářem císaře Karla IV. Zemřel roku 1380 v Chudenicích a je v kostele pochován.

Díky pozdějším přístavbám a stavebním úpravám může kostel návštěvníkům sloužit jako názorná učebnice různých stavebních slohů a výtvarného umění své doby, přičemž nejslavnějším dílem je zde velký křídlový oltář z roku 1505, jehož autora nazýváme pro nedostatek historicky podložených informací „mistrem chudenického oltáře“. V presbytáři najdeme obraz z oltáře ze švihovské hradní kaple – malbu Oplakávání Krista z konce 15. století.

Technickou raritou je obnovený historický hodinový stroj, který mohou návštěvníci obdivovat při výstupu do věže kostela, odkud se mohou podívat na historické centrum Chudenic. V prostorách věže vznikla i malá expozice o historii, stavebním vývoji a zařízení kostela (zvony, hodiny a další).

Zpřístupněním kostela sv. Jana Křtitele po jeho rekonstrukci v roce 2014 vznikl nový prohlídkový okruh. Ten pro objednané skupiny nabízí jako doplňkový prohlídkový okruh Starého zámku.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021

Ubytování a restaurace v okolí