Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Františka z Assisi v Turnově
Památky

Kostel sv. Františka z Assisi v Turnově

V horní části turnovského náměstí se nachází kostel sv. Františka z Assisi, vystavěný při františkánském klášteru Maxmiliánem z Valdštejna.
Založení kláštera a kostela v Turnově se datuje do roku 1651 a jeho konečná dostavba do roku 1655. V roce 1684 byl klášter ještě rozšířen o severní část, která byla po požáru v roce 1707 dále přestavěna. Na počátku 19. století v roce 1803 zasáhl klášter a kostel velký ničivý požár. Poté došlo v letech 1822 – 1824 ke kompletní přestavbě objektů a kostel získal současnou empírovou podobu. V roce 1842 přibyla na straně od náměstí pseudorománská zvonice čtvercového půdorysu.

Průčelí kostela zasahuje kolmo do náměstí a jeho portál zdobí znak rodu zakladatele kostela, Valdštejnů. V průčelí také najdeme výklenek se sochou světce, kterému je zasvěcen – Františka z Assisi.

Vlastní zařízení kostela pochází z počátku 18. století. V kostele nalezneme portálový oltář s obrazem narození Krista a se sochami sv. Barbory a sv. Kateřiny, dále sochy Jana Křtitele a sv. Václava. Na stěnách pak obrazy sv. Františka či sv. Linharta a obraz Narození Páně. Z konce 18. století pak pochází kazatelna, která je slohu rokokového.

V současné době patří budova kláštera České poště a celý komplex prošel v roce 1995 přestavbou a rekonstrukcí.

Ubytování a restaurace v okolí

Pukū

Pukū

Turnov, Liberecký kraj
Ábelův Mlýn

Ábelův Mlýn

Turnov, Liberecký kraj