Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani
Památky

Kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

Kadaňský farní kostel Povýšení sv. Kříže je dominantou náměstí Míru. Původně byl zasvěcen Panně Marii. První zmínka pochází z roku 1291.
Kostel byl vystavěn po polovině 13. století v souvislosti s povýšením Kadaně na svobodné královské město.

Spravován byl rytíři johanitského řádu. Poprvé je kostel zmiňován roku 1291 v odpustkové listině krakovského biskupa Pavla a tehdy byl zasvěcen Panně Marii.

Ničivý požár Kadaně roku 1362 se mu sice vyhnul, zpustošen byl však roku 1421, kdy bylo město nejprve dobyto husitskými vojsky a posléze 2. křížovou výpravou.

Na přelomu 15. a 16. století došlo k opravě kostela a také k doplnění postranních oltářů, nových zvonů a varhan. 

Během třicetileté války vyhořel kostel hned dvakrát. Do roku 1638 trvaly opravy, než se v kostele opět začaly konat bohoslužby. Prameny z roku 1643 o něm již hovoří jako o děkanském kostele Povýšení svatého Kříže. V roce 1654 začala kompletní přestavba kostela, původní gotická trojlodní bazilika se mění na barokní kostel.

V roce 1746 došlo opět k požáru a kostel musel být během let 1747 až 1755 znovu zrekonstruován pod vedením kadaňského stavitele Johanna Christopha Kosche, který svůj projekt na rekonstrukci konzultoval i se slavným architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.

Dnešní podobu chrám získal až po dalším velkém požáru města v roce 1811, současné věžní báně byly osazeny teprve roku 1862. Několik zvonů padlo za oběť rekvizicím za napoleonských válek. Během rekonstrukce v 19. století byl kostel uveden do současné podoby. Z původní gotické stavby se dodnes dochovala jen chrámová předsíň s gotickým vchodovým portálem a krouženou klenbou.