Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Panny Marie Sněžné v Praze
Kostel Panny Marie Sněžné v Praze
"> "> "> "> "> panna marie snežná.JPG "> Panna Maria Snežná.JPG
Přidat foto
Památky

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze

Chrám je nejvyšší kostelní stavbou v Praze a byl založen jako součást karmelitánského kláštera českým králem a císařem Karlem IV. v roce 1347 jako památka na jeho korunovaci.
Gotický kostel Panny Marie Sněžné, založený roku 1397, je jednou z nejvelkolepějších pamětihodností Nového Města. Císař Svaté říše římské Karel IV. si přál, aby kostel vyniknoul výškou a rozsahem nad všechny pražské chrámy a aby byl dokonce vyšší než katedrála svatého Víta. Hned při vstupu si možná všimnete, že rozměry poněkud nesedí – kostel je vyšší než delší, protože plány Karla IV. nebyly realizovány úplně. Kdyby byly, kostel by zabral celé náměstí – to, co vidíme dnes, je pouhý zlomek zamýšlené stavby.

Husitské války však přerušily úsilí stavitelů a do r. 1397 se podařilo vybudovat pouze vysoký chór. Ač nedostavěn, má kostel Panny Marie Sněžné nejvyšší klenbu ze všech pražských kostelů, cca 34 m. V r. 1412 zde působil Jeroným Pražský. Když Karlův syn Václav IV. přidělil kostel utrakvistům, stalo se z něj středisko výstředních husitů. V čele stál Jan Želivský, který zde byl později zavražděn. Zničení kostela bylo dovršeno v r. 1566 zřícením klenby. Na počátku 17. st. dostali klášter s kostelem bosí františkáni, kteří stavby rychle obnovili, zbudovali nově zřícenou klenbu, nižší střechu a na západě vysokou průčelní stěnu s hudební kruchtou. Pomocí dobrodinců z řad české šlechty, hlavně Zdeňka Lobkovice, byl objekt na podzim r. 1610 dostavěn. Splnilo se přání jeho zakladatele Karla IV., aby chrám byl ze všech pražských kostelů nejvyšší. Měří od podlahy ke klenbě 39 m.

Neobvyklé zasvěcení kostela pochází z legendy ze 4. století, podle níž se Panna Marie zjevila ve snu římskému kupci. Pravila mu, aby vystavěl kostel tam, kde spatří sníh, až se ráno probudí. Protože se to stalo uprostřed léta, popletený kupec spal dál. Když se vzbudil, zjistil, že vrch Esquilinum je pokrytý sněhem. Šokovaný kupec na tom místě nechal postavit první kostel Panny Marie Sněžné. Oltář, také nejvyšší v Praze, nese plátno s vyobrazením této legendy.

V navazujících ambitech se v současné době konají výstavy českých i zahraničních výtvarných umělců. Kostel Panny Marie Sněžné je skutečnou oázou uprostřed novoměstského shonu.

Provozovatel

Farnost Panny Marie Sněžné v Praze

Jungmannovo náměstí 18
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 246 243
Email:
klaret@ofm.cz
WWW:
pms.ofm.cz
GPS:
50,082925 14,422772
 
Region:
Praha
Město:
Praha 1
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

0,5 hodiny