Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném
Památky

Kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném

Původně renesanční, později barokně přestavěný kostel Nejsvětější Trojice je součástí areálu Kláštera Nejsvětější Trojice, významné dominanty města Slaný.
Kostel vznikl v letech 1581-1598, a to jako protestantský hřbitovní kostel – z té doby se dochoval presbytář, okna presbytáře, sakristie s fragmenty nástěnný maleb a dvě věže.

Během třicetileté války byl zpustošen a přešel pod správu Martiniců, kteří povolávají františkány, aby při kostele založili klášter. Téměř současně se založením kláštera je postavena uprostřed hlavní lodi kostela loretánská kaple (1657), kterou nechává postavit hrabě Bernard Ignác z Martinic jako výraz tehdejší mariánské úcty. Roku 1665 je kostel po požáru barokně přestavěn, pravděpodobně italským architektem Domenicem Orsi.

Z interiéru kostela stojí za zmínku varhany z roku 1776, postavené Antonínem Reissem, které byly zakomponované do hlavního oltáře (na našem území řešení zcela ojedinělé). Dochovalo se bohužel pouze jejich torzo a rekonstrukce si vyžádá značné náklady.

Františkáni žijí ve Slánském klášteře až do roku 1950, kdy byli v rámci režimem organizované akce "K" vystěhováni a klášter jim byl zabaven.

Během doby komunismu sloužil klášter k nejrůznějším účelům: byla zde věznice s lehkou ostrahou, autoškola svazarmu nebo zoologická zahrada. Celý objekt velmi chátral. V devadesátých letech byl zdevastovaný klášter vrácen františkánům a ti ho darovali bosým karmelitánům.

Karmelitáni přišli do Slaného v roce 1996 a zahájili rozsáhlou rekonstrukci celého areálu i svého poslání.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Hejtmanský dvůr ve Slaném

Hotel Hejtmanský dvůr ve Slaném

Slaný, Středočeský kraj
Pivovar Antoš ve Slaném

Pivovar Antoš ve Slaném

Slaný, Středočeský kraj
Restaurace Továrna Slaný

Restaurace Továrna Slaný

Slaný, Středočeský kraj