Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Nanebevzetí Panny Marie Valtice
Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Valtice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu jihovýchodní části náměstí Valtic. Jeho stavitelem byl italský architekt Giovanim Giacomo Tencalla a později Ondřej Erna. Kostel ve Valticích patří k největším kostelům v brněnské diecézi – je dlouhý téměř 50 a vysoký 34 metrů.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích byl postaven v letech 1631 – 1671, za knížete Karla Eusebiuse Lichtenštejna podle projektu italského architekta G. G. Tencally. Práce na výzdobě byly asi po jednom roce z velmi nepříjemných důvodů zastaveny – dne 23. října 1638 se zřítila klenba kopule. Architekt Tencalla musel na další práce rezignovat a z Valtic odejít. Kníže Karel Eusebius pozval do Valtic brněnského stavitele Ondřeje Ernu, aby zjistil příčinu zřícení klenby, která tkvěla v prohnilém podpůrném lešení. Po té se práce na výstavbě kostela značně urychlily – v prvním pololetí 1643 byl kostel pod střechou. Stavba během celého období výstavby kostela byla z různých důvodů několikrát přerušena, a to zejména kvůli vpádu Švédů a posléze tureckých vojsk jižní Moravu. Stavba byla dokončena až v roce 1671.

Ve výklencích před hlavním oltářem stojí sochy čtyř evangelistů, po stranách hlavního oltáře jsou sochy císaře sv. Jindřicha a papeže Sylvestra II., nahoře Arona a Mojžíše. Oltářní oltář je kopií Rubensova obrazu "Nanebevzetí Panny Marie" od Giovana Fanti a nad oltářem visí obraz od Pavla Rubense "Nejsvětější Trojice". Vedlejší oltáře pak zdobí obrazy: Klanění sv. Tří králů, sv. Karel Boromejský, Navštívení Panny Marie, Útěk do Egypta, Sv. Anna, Obřezání páně a Svatá rodina.

Ve skleněných rakvích spočívají ostatky sv. Antonína (přivezené z Vídně r. 1783) a sv. Justa (patrona Valtic). V horní části mezi věžemi je trojúhelníkový štít vyzdobený postavami sv. Karla Boromejského, který svírá v jedné ruce symbol smrtelnosti lebku a v druhé kříž. Na druhé straně je pak sv. František z Assisi, oděný do rochety se zářící hostií a knihou. Ve východní věži jsou umístěny tři zvony. Největší zvon (z r. 1446) váží 996 kg a dva menší zvony byly pořízeny na počest 800. výročí založení města v roce 1992.

Kostel se nachází na hlavním náměstí a parkování je možné v jeho těsné blízkosti. Mohutný latinský nápis přes celé průčelí kostela v překladu hlásá "Karel Eusebius, kniže z Lichtenštejna, vévoda mikulovský, opavský a krnovský".
Zobrazit více
Naposledy změněno: 16. 7. 2021

Ubytování a restaurace v okolí

Pivovar Valtice Feldsberg

Pivovar Valtice Feldsberg

Valtice, Jižní Morava
Penzion Valtice

Penzion Valtice

Valtice, Jižní Morava
Penzion Prinz ve Valticích

Penzion Prinz ve Valticích

Valtice, Jižní Morava