Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Nanebevzetí Panny Marie Valtice
Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Valtice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu jihovýchodní části náměstí Valtic. Jeho stavitelem byl italský architekt Giovanim Giacomo Tencalla a později Ondřej Erna. Kostel ve Valticích patří k největším kostelům v brněnské diecézi – je dlouhý téměř 50 a vysoký 34 metrů.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích byl postaven v letech 1631 – 1671, za knížete Karla Eusebiuse Lichtenštejna podle projektu italského architekta G. G. Tencally. Práce na výzdobě byly asi po jednom roce z velmi nepříjemných důvodů zastaveny – dne 23. října 1638 se zřítila klenba kopule. Architekt Tencalla musel na další práce rezignovat a z Valtic odejít. Kníže Karel Eusebius pozval do Valtic brněnského stavitele Ondřeje Ernu, aby zjistil příčinu zřícení klenby, která tkvěla v prohnilém podpůrném lešení. Po té se práce na výstavbě kostela značně urychlily – v prvním pololetí 1643 byl kostel pod střechou. Stavba během celého období výstavby kostela byla z různých důvodů několikrát přerušena, a to zejména kvůli vpádu Švédů a posléze tureckých vojsk jižní Moravu. Stavba byla dokončena až v roce 1671.

Ve výklencích před hlavním oltářem stojí sochy čtyř evangelistů, po stranách hlavního oltáře jsou sochy císaře sv. Jindřicha a papeže Sylvestra II., nahoře Arona a Mojžíše. Oltářní oltář je kopií Rubensova obrazu "Nanebevzetí Panny Marie" od Giovana Fanti a nad oltářem visí obraz od Pavla Rubense "Nejsvětější Trojice". Vedlejší oltáře pak zdobí obrazy: Klanění sv. Tří králů, sv. Karel Boromejský, Navštívení Panny Marie, Útěk do Egypta, Sv. Anna, Obřezání páně a Svatá rodina.

Ve skleněných rakvích spočívají ostatky sv. Antonína (přivezené z Vídně r. 1783) a sv. Justa (patrona Valtic). V horní části mezi věžemi je trojúhelníkový štít vyzdobený postavami sv. Karla Boromejského, který svírá v jedné ruce symbol smrtelnosti lebku a v druhé kříž. Na druhé straně je pak sv. František z Assisi, oděný do rochety se zářící hostií a knihou. Ve východní věži jsou umístěny tři zvony. Největší zvon (z r. 1446) váží 996 kg a dva menší zvony byly pořízeny na počest 800. výročí založení města v roce 1992.

Kostel se nachází na hlavním náměstí a parkování je možné v jeho těsné blízkosti. Mohutný latinský nápis přes celé průčelí kostela v překladu hlásá "Karel Eusebius, kniže z Lichtenštejna, vévoda mikulovský, opavský a krnovský".
Stezka bosou nohou ve Valticích

Stezka bosou nohou ve Valticích

Valtice, Jihomoravský kraj
Městské muzeum Valtice

Městské muzeum Valtice

Valtice, Jihomoravský kraj
Vinařská naučná stezka Valtice

Vinařská naučná stezka Valtice

Břeclav, Jihomoravský kraj
Svět pohádek Valtice

Svět pohádek Valtice

Valtice, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Pivovar Valtice Feldsberg

Pivovar Valtice Feldsberg

Valtice, Jihomoravský kraj
Penzion Valtice

Penzion Valtice

Valtice, Jihomoravský kraj
Penzion Prinz ve Valticích

Penzion Prinz ve Valticích

Valtice, Jihomoravský kraj