Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně
Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Novojičínský farní chrám Nanebevzetí Panny Marie je nejdominantnější historickou stavbou městské památkové zóny v Novém Jičíně, a to především díky své vysoké věži, která je vidět ze všech stran. Kostel se nachází ve východním nároží historického jádra města na tzv. Kostelním náměstí.
Barokní trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie s půlkruhovým závěrem presbyteria byl v Novém Jičíně vybudován jezuity v letech 1732 – 1740 na místě staršího gotického kostela. Stavba má téměř dokonale obdélný půdorys, z její monumentální, ale statické hranolové hmoty vystupuje pouze půlkruhový závěr presbyteria. Hlavní vchod do kostela s pravoúhlým kamenným portálem je v průjezdu renesanční věže, další boční vchody jsou po stranách v průčelí, jiná dvojice vchodů ústí ze stran do bočních lodí a posledními dvěma pravoúhlými portály se vstupuje do sakristií.

Interiér kostela vytváří monumentální celistvý trojlodní prostor s širokou hlavní lodí, klenutou valenou klenbou s výsečemi. Uvnitř kostela zaujmou především vyřezávané lavice a zpovědnice z počátku 18. století a oltářní obrazy E. F. Herberta. Hlavní oltář a kazatelna pocházejí od olomouckého sochaře Jana Kammereita.

Před západním průčelím kostela stojí renesanční hranolová věž, která byla postavena podle návrhu místního stavitele Ignáce Klosse při farním kostele na náklady města v letech 1587 – 1629, tj. v době, kdy ve městě nebyla katolická duchovní správa a ve farním kostele se scházelo německé obyvatelstvo luteránského vyznání. Ve vrcholu jižního portálu je štítek s merkou novojického purkmistra Thomase Heinricha a letopočet stavby, ve vrcholu severního portálu se nachází lví hlava, nad portálem je umístěna deska s dnes špatně čitelným nápisem, ve kterém se hovoří o dostavbě arkádového ochozu v roce 1618. V nejvyšším patře věže se nalézají okna zvonice s půlkruhovými záklenky, nad nimi jsou ciferníky hodin. Věž završuje cibulová báň s lucernou. Dnešní kopule bylo upravena v roce 1854.
Expozice výroby klobouků v Novém Jičíně

Expozice výroby klobouků v Novém Jičíně

Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Expozice Generál Laudon v Novém Jičíně

Expozice Generál Laudon v Novém Jičíně

Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Radnice v Novém Jičíně se zvonkohrou

Radnice v Novém Jičíně se zvonkohrou

Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion a kavárna U Holubů Nový Jičín

Penzion a kavárna U Holubů Nový Jičín

Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Hotel McLimon v Šenově u Nového Jičína

Hotel McLimon v Šenově u Nového Jičína

Šenov u Nového Jičína, Moravskoslezský kraj
Srub U medvěda

Srub U medvěda

Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Stellplatz U Kateřiny ve Štramberku

Stellplatz U Kateřiny ve Štramberku

Štramberk, Moravskoslezský kraj