Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Jména Panny Marie ve Slupi
Památky

Kostel Jména Panny Marie ve Slupi

Kostel je zmiňován již v listině, ve které se jméno obce objevuje poprvé v roce 1228, ale současný kostel je pozdně gotický, barokně upraven v roce 1845.
Kostel získal titul nejlépe opravené památky jižní Moravy v roce 2010. Opravena byla kopule kostela. 

Ke kostelu se vztahuje pověst. Tam,  kde  nyní  stojí  kostel,  škola  a vodní mlýn,  byla  velká louka, kterou obdělávali  poddaní.  Jeden ze sekáčů při odpočinku pod vrbami našel obrázek Panny  Marie. Sekáč vzal  tento  nenadálý dar  jako  výzvu  k postavení kostelíka. Bohužel však neměl žádné peníze. Proto zašel večer do sklepa, aby o  tom  popřemýšlel u vína. Tam užasl podruhé. Sud, který vždy býval plný vína,  najednou vyschnul. Odtrhnul lať, aby se podíval, kam se víno podělo, a ze sudu se začaly hrnout stříbrňáky. Nyní měl peněz dost a mohl si  dovolit  postavit  kostel.

Svědectvím o této události je obraz Panny Marie pod vrbami, umístěný v kostele,  který prý později uzdravil i mnoho nemocných.

Ubytování a restaurace v okolí